Työhyvinvoinnin kehittäminen kannattaa

Takaisin julkaisuihin

Työhyvinvoinnin kehittäminen kannattaa

Tuoksuttomuuden periaatteet -suositus otettiin käyttöön

Henkilöstöaloitteesta otettiin käyttöön suositus tuoksuttomuudesta. Kaupunginhallitus käsitteli myös asiaa ja päätti ottaa suosituksen käyttöön koskien kaikkia kaupungin palveluita ja tapahtumia. Tuoksuttomuuden periaate on saanut runsaasti kiitosta henkilöstöltä.


Jokainen kaupungin työntekijä voi omalla toiminnallaan osoittaa huomaavaisuutta tuoksu-yliherkille asiakkaille ja työkavereille

  • lopettamalla voimakkaiden haju- ja partavesien, hajustetun kosmetiikan, parfyymien ja hiusten viimeistelyaineiden käyttämisen työpaikalla
  • suosimalla tuoksuttomia pesu- ja huuhteluaineita
  • huolehtimalla henkilökohtaisesta hygieniasta
  • lopettamalla tupakoinnin työpäivän aikana (tupakointi työaikana ei ole sallittu).

Toimenpiteitä työpaikalla

  • Kaupungin järjestämien tilaisuuksien ilmoituksissa ja markkinoinnissa suositellaan osallistumaan tilaisuuksiin tuoksutta.
  • Kaupungin asiakaspalvelupisteiden ilmoitustauluille laitetaan ilmoitukset "Tulethan tuoksutta".
  • Kaupungin kiinteistöjen wc-tiloissa käytetään hajusteettomia allergia- ja astmaliiton hyväksymiä käsienpesunesteitä.
  • Tuoksuyliherkkien työntekijöiden kannattaa kertoa avoimesti oireistaan ja oireiden aiheuttajista työ-yhteisössään, jotta työyhteisö tiedostaa asian. Työntekijä voi laittaa oman huoneensa oveen kyltin "Tulethan tuoksutta".

Työhyvinvointikysely 2018

Työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa 2018. Vastausprosentti oli 68,5 (2016 vastausprosentti oli 66). Työhyvinvointikyselyn hyödyntäminen on prosessi, joka alkaa jo ennen kyselyn toteuttamista ja jatkuu yhteisenä kehittämisenä kyselyn jälkeen.


Työhyvinvointikyselyn tulokset

2013201520162018
Oman yksikköni toimintatavat3,663,663,793,41
Oman yksikköni työilmapiiri ja yhteishenki3,914,014,084,03
Viestintä ja tiedonkulku3.343,333,433,35
Lähiesimiehen toiminta3,93,964,023,89
Omat työtehtävät4,044,014,064,01
Työssä jaksaminen3,953,953,913,91
Lahden kaupungin työnantajakuva ja arvot3,813,823,883,44

Tulokset olivat menneet huonompaan suuntaan verrattuna edellisiin kyselyihin ollen kuitenkin varsin hyvät. Tulosten mukaan yhden kaupungin malli ei ole toteutunut strategian mukaisesti. Työsuojelun asiat ovat vahvistuneet, mikä on hyvä asia. Epäkohtien ja ristiriitojen käsittely omassa yksikössä on kyselyn mukaan laskenut. Viestinnän taso on entistä heikompi. Työmäärän oikea mitoitus sai heikon tuloksen. Työnantajakuva ja suositteluhalukkuus ovat varsin heikkoja. Suositteluhalukkuus on NPS-arvolla -15.01 (NPS-arvo voi olla välillä -100% ja +100%).

Työn sujuvuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on koko työyhteisön yhteinen asia

Hyvä työilmapiiri lisää työn sujuvuutta ja ihmisten hyvinvointia sekä parantaa toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta. Työyhteisöissä kyselyn tulokset on käsitelty, vahvuudet tunnistettu ja sovittu työhyvinvoinnin kehittämisenkohteet.
Ensimmäistä kertaa kyselyssä mitattiin työyhteisöjen psykososiaalista kuormittumista ja tulos oli 3,88, joka on hyvällä tasolla. Palvelu- ja vastuu alueittain on asetettu psykososiaaliselle kuormittavuudelle tavoitteet, jota seurataan strategian tasolla.


Työhyvinvointikyselyn tulos (1-5) 2018 toteuma 2020 tavoite
Konsernipalvelut 3,77 3,87
Elinvoima ja kilpailukykypalvelut (ei tukityöllistäminen) 4,1 4,1
Osallisuus ja hyvinvointipalvelut 4,03 4,05
Tilakeskus 3,71 3,71
Konsernihallinto 3,82 3,88
Kunnallistekniikka 3,75 4
Maankäyttö ja aluehankkeet 3,94 4
Rakennus- ja ympäristövalvonta 3,81 3,95
Kaupunkiympäristö 3,83 3,99
Lasten ja nuorten kasvun yhteiset 4,03 4,05
Varhaiskasvatuspalvelut 4 4
Perusopetuspalvelut 3,8 3,85
Nuorisopalvelut 3,79 3,9
Kirjasto- ja tietopalvelut 3,89 4
Lukiokoulutus 3,86 4
Wellamo-opisto 3,88 3,88
Liikuntapalvelut 3,77 4
Kulttuuripalvelut 4,02 4,02
Kaupunginmuseo 3,81 4,11
Kaupunginorkesteri 3,68 4,2
Kaupunginteatteri 3,8 4
Sivistys 3,88 3,96
KAUPUNKI 3,88 3,96
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.