Työhyvinvointi lukuina

Takaisin julkaisuihin

Työhyvinvointi lukuina

Terveysperusteiset poissaolot (Sairauspoissaolot)

Terveysperusteisiin poissaoloihin eli sairauspoissaoloihin sisältyvät varsinaiset sairauspoissaolot sekä työtapaturmien ja vapaa-ajan tapaturmien aiheuttamat poissaolot.

Sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivä/henkilö on vuositasolla vaihdellut seuraavasti:

Sairauspoissaolot

2014 2015 2016 2017 2018
Konsernihallinto 12,9 10,4 12,1 6,6 16,4
Sivistyksen palvelualue 13,0 13,6 14 14,5 14,3
Kaupunkiympäristö 9,7 10,7 9,6 13,5 11
Koko henkilöstö 16,0 16,2 13,7 13,9 14,4

Sairauspoissaolot ovat nousseet 0,5 kalenteripäivää edellisvuoteen verrattuna.

Sairauspoissaolojen, vapaa-ajan tapaturmien ja työtapaturmien aiheuttamat poissaolot jakautuivat vuosina 2014 – 2018 seuraavasti:


2014 2015 2016 2017 2018
Sairauspoissaolot 91 035 91 885 42 961 44 255 47 891
Vapaa-ajan tapaturmat 6 587 6 538 3 216 3 166 1 545
Työmatka- ja työtapaturmat 2 363 3 725 1 467 1 510 1 935
Yhteensä (kalenteripäiviä) 99 985 102 148 47 644 48 931 51 371
henkilöt 6 258 6 287 3 488 3 519 3 573

16,0 16,2 13,7 13,9 14,4

Varsinaisten sairauspoissaolojen kalenteripäivät lisääntyivät 3636 päivällä. Vapaa-ajantapaturmien vuoksi poissaolopäiviä oli 1621 päivää vähemmän kuin vuotta aiemmin (tähän syynä kirjausvirheet, merkitty sairauslomiin). Työmatka- ja työtapaturmien vuoksi sairauspoissaolopäivät kasvoivat 425 päivällä. Henkilöitä oli 54 enemmän joulukuussa verrattuna edelliseen vuoteen.


Sairauspoissaolot, vapaa-ajan-, työ- ja työmatkatapaturmat kalenteripäivinä 2014 – 2018

20142015201620172018
Sairauspoissaolot9103591885429614425547891
Vapaa-ajan tapaturmat65876538321631661545
Työmatka- ja työtapaturmat23633725146715101935

 

Esimiehen myöntämät poissaolopäivät

Esimiehen oikeutta myöntää työlomaa sairauden perusteella lisättiin aiemman kolmen päivän sijaan enintään seitsemään päivään vuonna 2015. Esimiehen myöntämien sairauspoissaolojen keskimäärä on ollut kaikkina neljänä vuotena 1,8 päivää.


Yhteensä kpl 2015 Yhteensä kpl 2016 Yhteensä kpl 2017 Yhteensä kpl 2018 Yhteensä pv 2018
Esimiehen myöntämiä 1 päivä 2823 3602 1835 2101 2101
Esimiehen myöntämiä 2 päivää 2207 2884 1355 1432 2864
Esimiehen myöntämiä 3 päivää 797 1121 512 518 1554
Esimiehen myöntämiä 4 päivää 204 285 149 131 524
Esimiehen myöntämiä 5 päivää 99 132 48 76 380
Esimiehen myöntämiä 6 päivää 17 22 6 10 60
Esimiehen myöntämiä 7 päivää 20 15 8 10 70

6167 8061 3913 4278 7553

ka. 1,8 pv ka. 1,8 pv ka. 1,8 pv ka. 1,77 pv

Työmatka- ja työtapaturmat

Työmatka- ja työtapaturmien lukumäärä
kalenteri

2014 2015 2016 2017 2018 pv 2018
Konsernihallinto 5 0 3 8 30 236
Sivistys 92 97 91 123 123 1 500
Kaupunkiympäristö 3 4 6 10 10 199
Koko henkilöstö 330 319 271 141 163 1935

Työtapaturmien ja ammattitautien lukumäärät vuosina 2014 – 2018 (joista aiheutunut sairauspäiviä)

20142015201620172018
Työpaikalla25621718687105
Työmatkalla74102855448
Ammattitauti0618117

IF Vahinkovakuutusyhtiön mukaan v. 2018 ammattitautiepäilyjä ei ollut.

Vahinko- ja korvaustilasto IF Vakuutus 2018 Sattuneet tapaturmat kpl Korvatut tapaturmat kpl Korvauspäivien määrä Korvauspäiviä tapaturmaa kohden Tapaturma korvaukset € Korvaukset tapaturmaa kohden
Työssä 168 121 1 128 9 158 077 1 306
Työmatkalla 45 33 709 21 98 756 2 993
Ammattitauti 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 213 154 1 837 12 256 833 1 668

Työterveyshuollon kustannukset

Henkilöstölle järjestetty lakisääteinen ennalta ehkäisevä työterveyshuolto ja vapaaehtoinen yleislääkäritasoinen sairaanhoito aiheuttivat Lahden kaupungille yhteensä noin 1,226 miljoonan euron kustannukset. Kelalta saatavan korvauksen jälkeen nettokustannukset ovat noin 164 euroa henkilöä kohden.

Tavoitteena on siirtää painopistettä pois sairaudenhoidosta kokonaiskulujen nousematta. Trendi on ollut oikeanlainen vuoteen 2017, mutta vuonna 2018 suhde huononi.

Tunnusluku

2014 2015 2016 2017 2018
60 % KELA I

773 774,27 863 701,31 1 044 402,96 550 623,41 474 719,41
50 % KELA II

1 389 359,49 1 284 249,84 1 354 415,92 675 217,30 734 743,07
Ei korvattavia

13 814,35 25 711,10 23 305,88 13 887,33 16 207,95
Yhteensä

2 176 948,11 2 173 662,25 2 422 124,76 1 239 728,04 1 225 670,43
Suhde KELA I

36% 40% 43% 44% 39%
Suhde KELA II

64% 59% 56% 54% 60%
Henkilömäärä

6 074 6 287 6 537 3 519 3 573
€ / hlö

358,40 € 345,74 € 370,53 € 352,30 € 343,04 €
€ / hlö KELA:n jälkeen

167,60 € 161,18 € 171,66 € 161,90 € 163,92 €

Työterveyshuollon kustannukset 2014 - 2018

20142015201620172018
60 % KELA I773 774,27863 701,311 044 402,96550 623,41474 719,41
50 % KELA II1 389 359,491 284 249,841 354 415,92675 217,30734 743,07
Ei korvattavia13 814,3525 711,1023 305,8813 887,3316 207,95
Yhteensä2 176 948,112 173 662,252 422 124,761 239 728,041 225 670,43

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.