Uudenlaisen johtamiskulttuurin ensiaskeleet

Takaisin julkaisuihin

Uudenlaisen johtamiskulttuurin ensiaskeleet

Kaupungin strategiassa oli asetettu tavoitteeksi toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämisen aloittaminen. Ihan omin voimin emme näin isoon ja merkitykselliseen kehittämistyöhön ryhtyneet, vaan etsimme sparrauskumppanin. Tamora Oy:n Jaana Utti ja Ville Mäkelä tulivat esimiehillemme tutuiksi yli puolen vuoden sparrausjakson aikana. Sparrausmatkan aikana monet kulttuurimme pinttyneet piirteet ja uskomukset tulivat päivänvaloon, niistä käytiin avointa keskustelua ja käännettiin katseet kohti tulevaisuutta. Samalla opimme uusien sähköisten työvälineiden käyttöä, mistä kaikille on varmasti hyötyä niin töissä kuin vapaa-ajalla.

Tulevaisuuteen katsoimme pohtimalla, millaista johtamiskulttuuria me Lahdessa haluammekaan. Kattavana ajatuksena oli, että esteisiin ei kompastuta, vaan eteenpäin mennään rohkeasti, kokeilemalla ja ratkaisuja etsien. Tällainen rohkeasti puskien tuottaa myös epävarmuutta ja muutosvastaisuutta, kulttuurimuutokset ovatkin vuosien määrätietoista yhteistyötä.

Johtamisen käsikirja on yhteinen tahtotila

Esimiehet osallistuivat eriteemaisiin ryhmiin eli kulttuuria tutkailtiin vähän eri näkökulmista. Ryhmien näkemykset koottiin hauskasti digitaaliseen Johtamisen käsikirjaan. Sanatarkasti se ei ole käsikirja, vaan ennemminkin Tahtotila. Hämmästyttävän yksimielisiä esimiehet olivat suunnasta, mihin pyritään ja mitkä asiat ovat tärkeitä onnistumisessa. Käsikirjassa painotetaan osallistavaa ja mahdollistavaa kokeilukulttuuria ja siihen on kiteytetty palvelevan johtamisen (Leadership as a service) perusidea; oivallus siitä, että johtaminen on palveluammatti ja että organisaatio menestyy ja saavuttaa strategiset tavoitteet vain, jos johtaminen – mukaan lukien itsensä johtaminen - kuuluu kaikille.

Johtamisen käsikirjan luominen oli myös oiva tapa edistää niin kutsuttua yhden kaupungin mallia, sitä tuntemusta, että kaikki me tehdään työtä hyvän lahtelaisuuden ja lahtelaisten eteen.

Johtamisen käsikirja

Johtaminen on palvelua

Yhtenä johtamislupauksena teemaksi nostettiin Johtaminen palveluna ja sitä konkretisoimaan luotiin johtamisen palvelutarjotin. Nyt sananmukaisesti tarjoillaan uusia johtamiseen liittyviä elementtejä, joilla tuodaan käsikirja ja sen henki eläväksi arkeen. Palvelutarjotin sisältää kokeilevia ja hauskoja tilaisuuksia perustuen joustavuuteen ja palvelun käyttäjien omaan aktiivisuuteen.

Palvelutarjottimen ensimmäisiä johtamisen palveluita ovat olleet mm. Kaupunginjohtajan ruskapöytä, Työhyvinvointijohtajan nuijan arvonta ja Sivistysjohtajan Leadership-teemaiset luontokävelyt. Uuden kulttuurin hengessä näistä tapahtumista myös kerrotaan muille vaikkapa Yammerilla.

Viisaasti vieraillen on milloin tahansa toteutettavissa oleva johtamispalvelu, jossa oma-aloitteisesti etsitään toisesta yksiköstä pari, jonka kanssa vaihdetaan tehtäviä esim. päiväksi tai muuten tutustutaan toisen yksikön toimintaan. Johtamiskulttuurin muutos on alkanut iloisessa hengessä ja mikään ei estää hyvän hengen ylläpitämistä.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.