www.lahti.fi

Arvioinnin tärkeä tehtävä on tukea oppimista

Takaisin raportteihin

Arvioinnin tärkeä tehtävä on tukea oppimista

Arvioinnin tulee rakentaa oppilaan vahvaa minäkuvaa ja kokemusta itsestään oppijana. Arvioinnin pääpaino on oppimista edistävässä arvioinnissa eli formatiivisessa arvioinnissa, jolloin 

Arviointi Lahdessa

Koulussa arvioidaan

OPPIMISTA

 • Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia.
 • Edistymisen arviointi tarkoittaa oppimisen seuraamista, jolloin oppilaan kehitystä tarkastelleen suhteessa aiempaan osaamiseen ja oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin.
 • Osaamisen tasoa arvioidaan oppilaan erilaisten ja monipuolisten työn tulosten ja suoritusten avulla. Suoritusten tulee liittyä asetettuihin oppimistavoitteisiin.
 • Opetussuunnitelma määrittää hyvän osaamisen kriteerit kuudennelle ja yhdeksännelle luokalle.
 • Oppimisen arvioinnissa pitää ottaa huomioon myös laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittyminen.
 

TYÖSKENTELYÄ

 • Vuosiluokilla 1–5 työskentely arvioidaan erikseen.
 • Vuosiluokilla 6–9 oppiaineen työskentelyä arvioidaan osana oppiaineiden arviointia, ja se vaikuttaa oppiaineesta saataviin sanallisiin arvioihin tai numeroarvosanoihin.
 • Työskentelytaitoja ovat
 1. taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtä
 2. taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen
 3. taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa.
 

KÄYTTÄYTYMISTÄ

 • Käyttäytyminen arvioidaan omana kokonaisuutenaan eikä se saa vaikuttaa oppiaineen arviointiin.
 • Arviointi ei saa kohdistua oppilaan persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
 • Lahdessa on määritelty yhteiset käyttäytymisen tavoitteet, joihin arviointi perustuu kaikissa kouluissa. 

Lahden kaupungin käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

 

 

Lahden kaupungin perusopetuksen arvioinnin opas
Oppaassa tuodaan esille uuden opetussuunnitelman mukaisen arvioinnin keskeisimmät asiat. Oppaaseen on koottu koulujen käyttöön arviointivälineitä ja tukimateriaalia. Tämä opas palvelee koulumme henkilökuntaa, lahtelaisia huoltajia ja kaikkia koulusta ja oppimisen arvioinnista kiinnostuneita.

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.