www.lahti.fi

Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään lapsen parhaaksi

Takaisin raportteihin

Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään lapsen parhaaksi

Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria. Vanhemmilla on aina ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulun tehtävä on huolehtia oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. 

Kodin ja koulun yhteistyö tukee lapsen oppimista ja kasvua, kun

  • koti ja koulu, vanhemmat ja opettajat, tukevat toisiaan kasvatustehtävässä
  • kodin ja koulun aikuisten välillä vallitsee luottamus ja arvostus
  • kaikki asiat voidaan ottaa avoimesti puheeksi ja erilaisista näkökulmista ollaan halukkaita keskustelemaan
  • viestit kulkevat molempiin suuntiin ja vuorovaikutus toimii
  • vanhemmilla on mahdollisuuksia ja halua osallistua oman lapsensa koulun tai luokan toimintaan sekä kehittää ja tukea sitä
  • kotona ollaan kiinnostuneita lapsen oppimisesta ja koulunkäynnistä
  • koulusta annetaan kotiin riittävästi tietoa lapsen oppimisesta
  • tavoitteita asetetaan ja edistymistä seurataan yhdessä
  • oppilashuollon tukipalveluista tiedotetaan riittävästi ja kotona ollaan halukkaita käyttämään niitä tarvittaessa.

kodin ja koulun yhteistyö

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.