www.lahti.fi

Opetuksen eheyttämisessä pyritään kokonaiseen käsitykseen opiskeltavasta aiheesta

Takaisin raportteihin

Opetuksen eheyttämisessä pyritään kokonaiseen käsitykseen opiskeltavasta aiheesta

Opiskeltavilla asioilla on yhteyksiä toisiinsa

Tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen.

Todellisessa maailmassa ei ole oppiainerajoja

Oppilaiden tulee ymmärtää, että todellisessa maailmassa ei ole oppiainerajoja. Eri tieteenalat antavat eri näkökulmia samoihin ilmiöihin.

Oppiminen on mielekästä

Pyritään kokonaiseen käsitykseen opiskeltavasta aiheesta toimien yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Tavoitteena on oppimisen mielekkyyden ja kouluviihtyvyyden lisääminen.

Eheyttäminen

 

Opetusta voidaa  eheyttää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

RINNASTAMALLA

Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm. rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikaisesti.

 

JAKSOTTAMALLA

Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm. jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi.

 

TOIMINNALLISILLA AKTIVITEETEILLA

Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm. toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja.

 

OPPIMISKOKONAISUUKSILLA

Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm. suunnittelemalla monialaisia, pidempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita.

 

KOKONAISOPETUKSELLA

Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm. kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten esiopetuksessa.

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.