www.lahti.fi

Opetussuunnitelma muuttaa sitä, miten opiskellaan

Takaisin raportteihin

Opetussuunnitelma muuttaa sitä, miten opiskellaan

Uusi opetussuunnitelma ei muuta paljoakaan sitä, mitä opiskellaan. Se keskittyy muuttamaan sitä, miten opiskellaan. Tuntijako kertoo, kuinka monta viikkotuntia oppiaineita opiskellaan eri vuosiluokilla.

Lahden tuntijako

Keskeisiä muutoksia oppiainejaossa sekä opetuksen sisällöissä ja tavoitteissa ovat seuraavat:

ALAKOULUUN UUSI AINE YMPÄRISTÖOPPI 

  • Aiemmin 1.–6. luokilla opiskeltiin biologiaa, maantietoa, fysiikkaa ja kemiaa. Uudessa opsissa näiden aineiden oppisisällöt on yhdistetty yhdeksi oppiaineeksi eli ympäristöopiksi.
 
RUOTSIN KIELI ALKAA 6. LUOKALLA
  • Aiemmin ruotsin kieli alkoi 7. luokalla.
 
YHTEISKUNTAOPPI ALKAA 4. LUOKALLLA
  • Aiemmin yhteiskuntaoppi alkoi yläkoulussa.
 
KÄSITYÖN OPPIAINE ON KAIKILLE SAMA
  • Käsityön opetussuunnitelmassa ei enää eroteta teknistä käsityötä ja tekstiilikäsityötä. Kaikki oppilaat osallistuvat käsityön opiskeluun, jossa työstetään erilaisia materiaaleja ja jossa painottuu kokonaisen käsityöprosessin hallinta.
 
MATEMATIIKAN OPISKELUUN KUULUU OHJELMOINNIN OPPIMINEN 
  • Ohjelmointi aloitetaan jo ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaiden ikätasoon soveltuvalla tavalla.
 
VALINNAISAINEITA ON OPPILAILLA JO 1. LUOKASTA ALKAEN 
  • Lahdessa 1.–3. luokkien oppilailla on kaikilla yhteinen valinnainen aine Oppimistaidot ja teknologia. 4. luokasta alkaen oppilaat valitsevat koulun tarjonnan mukaan opiskeltavat valinnaisaineet (4. lk: 1h, 5. lk: 2h, 6. lk: 1h, 7. lk: 1h, 8. lk: 5h, 9. lk: 6h).
 

Muutokset oppiaineisiinKuva: AlesiaKan / Shutterstock.com 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.