www.lahti.fi

Oppilashuolto tukee oppilaan hyvinvointia

Takaisin raportteihin

Oppilashuolto tukee oppilaan hyvinvointia

Oppilashuolto
 

Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Oppilashuolto on ensisijaisesti ennalta ehkäisevää ja koko kouluyhteisöä tukevaa yhteisöllistä oppilashuoltoa. Oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Oppilashuollon painopistealueina tulevina vuosina ovat erityisesti

  • koulupoissaoloihin puuttuminen, kouluviihtyvyyden lisääminen
  • oppilaiden kuulluksi tuleminen ja kouluyhteisön myönteinen vuorovaikutuskulttuuri
  • yhteistyö huoltajien ja oppilaiden kanssa, osallisuutta edistävä toimintakulttuuri
  • päihteiden käyttöön puuttuminen, ennaltaehkäisevä työote
  • kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastainen työ.

 

YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO 

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Lahdessa oppilaiden ja luokkayhteisöjen hyvinvointia seurataan järjestelmällisesti vuosittain toteutettavilla kyselyillä.

 

YKSILÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTO

Jos opettajalla herää huoli oppilaasta, hän keskustelee asiasta oppilaan ja huoltajan kanssa. Yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa laaditaan suunnitelma, miten oppilasta tuetaan kotona ja koulussa. Tarvittaessa kutsutaan koolle monialainen asiantuntijaryhmä, jossa on mukana myös psykologi, kuraattori tai kouluterveydenhuollon edustaja.

 

PSYKOLOGIPALVELUT 

Koulupsykologit osallistuvat koko kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Psykologin työ sisältää oppilaan oppimisvaikeuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia sekä tukitoimien suunnittelua ja toteuttamista yhteistyössä oppilaan lähiverkoston ja tarvittavan viranomaisverkoston kanssa.

 

KURAATTORIPALVELUT 

Koulukuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Tehtävät koostuvat asiakastyöstä, yhteisöllisestä oppilashuoltotyöstä sekä verkostotyöstä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Koulukuraattori antaa oppilaalle ja hänen lähiyhteisölleen tukea, ohjausta ja asiantuntija-apua.

 

KOULUTERVEYDENHUOLLON PALVELUT 

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on edistää ja ylläpitää kouluikäisten lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä koulujen henkilöstön ja vanhempien kanssa. Kouluterveydenhuollossa työskentelevät kouluterveydenhoitajat ja koululääkärit. Määräaikaiset koko ikäluokkaa koskevat terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon.

 
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.