www.lahti.fi

Oppimiskäsityksen keskiössä on aktiivisesti toimiva oppilas

Takaisin raportteihin

Oppimiskäsityksen keskiössä on aktiivisesti toimiva oppilas

Kouluissa toimintakulttuuri ja työtavat perustuvat opetussuunnitelman perusteiden oppimiskäsitykseen.

 

Oppimiskäsitys koostuu seuraavista periaatteista:

  • Oppilas on aktiivinen toimija eikä passiivinen tiedon vastaanottaja.
  • Oppilas oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.
  • Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa.
  • Oppimaan oppimisen taitoja kehitetään. Jokaisen tulee oppia tunnistamaan omat tapansa oppia.
  • Tietojen ja taitojen oppiminen vaatii pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua.
  • Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolinen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista.
 

aktiivinen toimija 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.