www.lahti.fi

Perusopetuksen tavoitteet ja tehtävät

Takaisin raportteihin

Perusopetuksen tavoitteet ja tehtävät

Yhteistyö

Perusopetuksen tavoitteita ovat

  • kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
  • tarpeelliset tiedot ja taidot
  • sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen.
 

Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella neljästä näkökulmasta, joita ovat seuraavat:

OPETUS- JA KASVATUSTEHTÄVÄ

- Tukea oppilaiden oppimista, kehitystä ja hyvinvointia yhteistyössä kotien kanssa.
- Tarjota oppilaille mahdollisuus osaamisen monipuoliseen kehittämiseen.
- Rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä.

 

YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ

- Edistää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.
- Ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä.
- Edistää sukupuolten tasa-arvoa.

 

KULTTUURITEHTÄVÄ

- Edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista.
- Tukea oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman     rakentamisesta.
- Lisätä ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta.

 

TULEVAISUUSTEHTÄVÄ

- Opettaa kohtaamaan muutostarpeita avoimesti ja arvioimaan niitä kriittisesti.
- Opettaa ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista.
- Luoda edellytyksiä kestävälle kehitykselle.

 
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.