1.1 Betonijäte

Takaisin julkaisuihin

Betonijäte

Betonijätettä syntyy valmisbetonin ja betonisten rakennustuotteiden valmistuksessa sekä betonirakennusten ja -rakenteiden purkamisessa ja betonisten rakennustuotteiden käytöstä poistamisesta. Vuosittain syntyvän betonijätteen määrä Suomessa on arviolta n. 1,7 – 2,7 miljoonaa tonnia [2]. Alueellisesti betonijätettä syntyy eniten yleensä taajama-alueilla ja kasvukeskuksissa, joissa rakennuskantaa uudistetaan sekä alueilla, joilla sijaitsee valmisbetonin ja betonisten rakennustuotteiden tuotantoa.

Betonijäte on siis käytöstä poistettua betonia, jota on käytetty aiemmin rakentamisessa tai se on syntynyt hukkana betonin ja betonituotteiden valmistuksessa. Betonin valmistuksen pääraaka-aineet ovat luonnon kiviaines (osuus betonista n. 80-90 %), sementti ja muut seosaineet (osuus n. 10-15 %) sekä vesi. Lisäksi betonin valmistuksessa käytetään tarpeen mukaan pieniä määriä lisäaineita, joilla parannetaan betonin ominaisuuksia, kuten työstettävyyttä.

Nykyiset lisäaineet eivät sisällä vaarallisia aineita. Aiemmin, kun mm. asbestin ja PCB—yhdisteiden käyttö rakennusmateriaaleissa ei vielä ollut kielletty, rakenteet, jotka ovat peräisin kyseiseltä aikakaudelta, voivat sisältää haitallisia aineita. Betonirakenteissa voi olla myös rakennuksen käytönaikaista, esim. öljy- tai kemikaalivuodoista johtuvaa pilaantumaa. Kun rakennusten ja rakenteiden purkamista ja käytöstä poistamista suunnitellaan, selvitetään haitallisten aineiden esiintyminen rakenteissa. Betonijätteen hyödyntämisen kannalta onkin tärkeää varmistaa, että purkuprosessin aikana haitallisia aineita sisältävät materiaalit ja rakenteet poistetaan erilleen hyödyntämiskelpoisesta betonijätteestä. Purkuprosessin laadulla ja purkujätteen kierrätys- ja hyödyntämiskelpoisuuden varmistamisessa merkittävin rooli on rakennusten ja purettavien rakenteiden omistajilla ja haltijoilla, jotka purkutöitä teettävät ja valvovat.

 

2 Tilastokeskus: Jätetilasto 2015 mukaisesti rakentamisessa ja purkamisessa syntyi n. 1,2 milj. tonnia mineraalista jätettä ja rakennustuoteteollisuudessa n. 0,5 milj. tonnia. Oletettavasti kaikki syntyvä jäte ei kirjaudu tilastoihin nykyisellä tilastointitavalla

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.