1.2 Betonimurske

Takaisin julkaisuihin

Betonimurske

Betonimurske on betonijätteestä murskaamalla ja tarvittaessa lisäksi seulomalla valmistettua kierrätyskiviainesta. Betonimurskeen seassa voi olla laatuluokasta (BeM I-IV) riippuen 0-30 paino-% tiilijätettä sekä lisäksi muita pieniä määriä muita materiaaleja eli epäpuhtauksia (kts. taulukko 1). Laadukkaasta raaka-aineesta oikein valmistettuna betonimurske on luonnon kiviainekseen, eli kallio- ja soramurskeisiin, verrattavaa ja joiltain ominaisuuksiltaan jopa niitä parempaa kiviainesta maa- ja infrarakentamiseen.

Betonimursketta on käytetty Suomessa dokumentoidusti tie-, katu- ja kenttärakenteissa 1990-luvun alusta lähtien jo miljoonia tonneja. Joidenkin hyödyntämiskohteiden kunnon ja kestävyyden pitkäaikaisseurantaa on tehty systemaattisesti 90-luvulta saakka ja saatu siten varmistusta betonimurskeen toimivuudesta rakenteiden jakavassa ja kantavassa kerroksessa.

Taulukko 1: Betonimurskeen laatuluokat (BeM I - BeM IV). Suluissa on ilmoitettu CE -merkinnässä käytettävä ominaisuuden ilmoitustapa
Ominaisuus  BeM I   BeM II    BeM III   BeM IV  
Raaka-ainelähde Betoniteollisuus Betoniteollisuus, rakennus- tai purkutyömaa Betoniteollisuus, rakennus- tai purkutyömaa Betoniteollisuus, rakennus- tai purkutyömaa
Rakeisuus EN 13242,
käyttökohteen vaatimukset
EN 13242, käyttökohteen vaatimukset EN 13242, käyttökohteen vaatimukset  EN 13242, käyttökohteen vaatimukset
Hienoainespitoisuus  < 7 % (f7) < 7 % (f7) - -
Routivuus Routimaton  Routimaton Routimaton tai routiva Routimaton tai routiva
Puristuslujuus > 1,2 Mpa > 0,8 Mpa  - -
Osa-aineet Betoni > 90 % (Rc 90)
tiili < 10 % (Rb 10-)
Betoni, lasi, kiviaines yht > 90 % (Rc 90)
tiili < 10 % (Rb 10-)ug
Betoni, lasi, kiviaines yht > 90 % (Rcug 90)
tiili < 10 % (Rb 10-
Betoni, lasi, kiviaines yht > 70 % (Rcug 70) tiili < 30 % (Rb 30-)
Epäpuhtaudet < 1 paino-% (X1) < 1 paino-% (X1 < 1 paino-% (X1) < 1 paino-% (X1)
Kelluvat
epäpuhtaudet
< 5 cm3/kg (FL5-) < 10 cm3/kg (FL10- < 10 cm3/kg (FL10-) ei vaatimusta (FLNR


Betonimurske on kierrätyskiviaines, joka luonnon kivimurskeiden tavoin on tuotettua kiviainesta, joka tällöin kuuluu myös harmonisoidun eurooppalaisen maa- ja vesirakentamisen kiviainesstandardin SFS-EN 13242 soveltamisalaan. Tämän johdosta betonimurske voidaan ja pitää CE-merkitä silloin, kun sitä toimitetaan käyttäjille eli materiaalin haltija vaihtuu. Rakentamisessa materiaalien tilaajien tulee varmistaa ja huolehtia, että rakentamisessa käytetään vain laatuvaatimukset täyttäviä materiaaleja.

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.