2 Säädökset ja ohjeet

Takaisin julkaisuihin

Säädökset ja ohjeet

Betonimurske on jalostettunakin vielä jätelain näkökulmasta jätettä, ellei sen jäteluonnetta ole erikseen päätetty betonimursketta valmistavan laitoksen ympäristöluvassa tai valmisteilla olevan kansallisen betonimurskeen jäteluonteen päättymistä koskevan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Jätteiden hyödyntämisessä tulee noudattaa jätelainsäädäntöä sekä ympäristönsuojelunlainsäädäntöä. Näistä johtuvat velvoitteet betonimurskeen käsittelyssä ja hyödyntämisessä käsitellään tässä luvussa.

Betonimurske on kierrätyskiviaines eli rakennustuote, kun sitä käytetään rakentamisessa. Tämän johdosta betonimurskeen tuotannossa, toimituksissa ja käytössä tulee noudattaa myös rakennustuotelainsäädäntöä sekä rakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Myös näistä johtuvat velvoitteet on kuvattu tässä luvussa.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.