2.2 Suunnittelu-, rakentamis- ja laadunvalvontaohjeet

Takaisin julkaisuihin

Suunnittelu-, rakentamis- ja laadunvalvontaohjeet

Betonimursketta on käytetty rakentamisessa Suomessa systemaattisesti jo 90-luvulta lähtien. Tästä johtuen materiaalin ominaisuudet ja käyttäytyminen rakenteissa on tunnettua ja betonimurske onkin huomioitu jo useissa kansallisissa ohjeissa (esimerkkejä mainittu alla). Lisäksi materiaalitoimittajat ovat laatineet omista tuotteistaan käyttö- ja suunnitteluohjeita, joissa voidaan tarkentaa yleisiä ohjeita ja kertoa tarkemmin kyseisen valmistajan tuotteiden ominaisuuksista.

Kansallisia ohjeita betonimurskeen käytölle ovat muun muassa:

  • InfraRYL Päällys ja pintarakenteet

Ohje, jossa käsitellään yleiset laatuvaatimukset infrarakentamiseen ja siinä käytettäville materiaaleille Suomessa. Julkaisu päivitettiin keväällä 2017, jolloin betonimurske otettiin selkeämmin yhtenä kiviainesmateriaalina mukaan luonnon kiviainesten rinnalle ja betonimurskeen yksityiskohtaiset laatuvaatimukset jakavan ja kantavan kerroksen osalta esitettiin kattavasti.

  • Betonimurskeen maanrakennuskäytön laadunvalvontajärjestelmä -standardi SFS 5884:2018

Ensimmäinen versio kansallisesta standardista on tehty vuonna 2001 ja uusi versio julkaistiin kesällä 2018. Standardi on ohjaava ja se kuvaa betonimurskeen valmistukseen, markkinoille saattamiseen, käyttöön sekä teknisen ja ympäristökelpoisuuden osoittamiseen liittyvät vaatimukset muusta lainsäädännöstä ja velvoittavista standardeista. Standardi on hyvä ohje etenkin betonimurskeen valmistajille, kun betonimurskeen tuotannon laadunhallintajärjestelmää ylläpidetään ja tuotannon aikaista laadunhallintaa toteutetaan.

  • Liikenneviraston ohjeet

- Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa (2007)
- Uusiomateriaalien käyttöä Liikenneviraston hankkeissa edistetään aktiivisesti ja hankinta-, suunnittelu- ja muita ohjeita päivitetään tarvittavilta osin. Ajantasaiset ohjeet Liikenneviraston www-sivuilta https://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo

  • Muita ohjeita

- BeM-ohje kaupunkirakentamiseen pääkaupunkiseudulla (2018 päivitysversio valmisteilla)
- HSY:n betonimurskeohje 2014

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.