3 Betonimurskeen valmistus ja laadunvarmistus

Takaisin julkaisuihin

Betonimurskeen valmistus ja laadunvarmistus

Betonimursketta voidaan valmistaa jätteen käsittelylaitoksissa, joilla on toimintaa koskeva ympäristölupa sekä lisäksi betoniteollisuuden tehdasalueilla ja rakennusten purkutyömailla, mikäli niillä betonijätteen murskaukseen on saatu ympäristölupa tai se voidaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä tehdä meluilmoituksella.

Jätteenkäsittelykeskuksissa betonijätettä vastaanotetaan useista kohteista ja siitä voidaan valmistaa homogeenista mursketta jatkuvatoimisesti ja murskeen laatu valvotaan tuotannon jatkuvassa laadunvalvonnassa. Tällöin mursketta on yleensä saatavilla joustavasti rakennuskohteiden tarpeiden mukaisesti.

Betoni- tai betonituotetehtaalla ja purkukohteissa tapahtuvassa murskauksessa jäte on peräisin vain kyseisestä tehtaasta tai purkukohteesta, joten murskeen laatu voi siten tehdas- tai kohdekohtaisesti vaihdella. Betonitehtailla tai purkutyömailla tapahtuvan betonimurskeen valmistuksen yhteydessä murskeen laatu tulee tutkia kuten laitosmaisessa tuotannossa ja laatuasiakirjat tulee toimittaa murskeen käyttäjälle.

Alla on kuvattu purkamisesta syntyvän betonijätteen ja siitä valmistetun betonimurskeen laadun kannalta merkityksellisiä asioita, jotka tulee huomioida jo purkutyön suunnittelussa, teettämisessä ja valvonnassa. Näiden asioiden huomioimisella syntyvän betonijätteen soveltuvuus betonimurskeen raaka-aineeksi voidaan varmistaa, tapahtui murskaus sitten purkutyömaalla tai keskitetyissä betonijätteen jalostuslaitoksissa.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.