3.2. Betonijätteen betonimurskeeksi jalostaminen

Takaisin julkaisuihin

Betonijätteen betonimurskeeksi jalostaminen

Betonimurskeen valmistaminen purkutyömaalla on perusteltua silloin, kun betonijätettä syntyy merkittävä määrä ja murske voidaan pääsääntöisesti hyödyntää saman kiinteistön tai lähialueiden maarakennuskohteissa. Seuraavassa taulukossa on vertailtu purkutyömailla tai jätteenkäsittelylaitoksilla tehtävän murskauksen etuja ja miinuspuolia, joiden perusteella voi harkita, kumpi toimintatapa on kulloinkin parhaiten soveltuva. Tärkeää on tunnistaa purkukohteessa syntyvän betonijätteen määrä ja mahdollisuus hyödyntämiseen jo purkuhankkeen suunnitteluvaiheessa.

Taulukko 2: Työmaalla ja jätteen käsittelykeskuksessa tapahtuvan murskauksen vertailunäkökohtia. Huom. näkökohtien arvot perustuvat keskimääräiseen olettamukseen ja tapauskohtaisesti tarkasteltuna voivat poiketa taulukossa esitetystä.
   Purkutyömaa    Käsittelylaitos 
Helppous purku-urakan suunnittelussa
ja kilpailutuksessa
- ++
Jätteen kuljetusmatka ja kustannukset ++ -
Kuljetusten hiilijalanjälki ++ -
Murskauksen melu- ja pölyvaikutus - +
Murskeen laadunhallinta ja tasalaatuisuus + ++
Murskeen varastointimahdollisuus - ++
Murskeen tuotannon ja käyttökohteiden
aikataulujen yhteensovittaminen
- ++
Murskeen saatavuus ja saatavuuden ajallinen
yhteensopivuus käytön kannalta
- ++
Kustannustehokkuus ++ +

Betonimurskeen valmistaminen suoraan betoni- ja betonituotetehtaiden alueilla, josta se voidaan toimittaa suoraan hyödyntämiskohteisiin, on niin ikään tarkoituksenmukaista, jos murskeelle on käyttökohteita lähialueilla. Tehdasalueilla toimintaa koskeva ympäristölupa määrittää, onko murskausta mahdollista tehdä ja mitä lupamääräyksiä siihen kohdistuu. Betoniasemien ja betonituotetehtaiden ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva valtioneuvoston asetus on tulossa voimaan 1.1.2019. Asetuksella siirretään osa betonitehtaista rekisteröintimenettelyyn. Rekisteröityjen betoniasemien alueilla murskaaminen voidaan tilapäisesti sallia jatkossa myös meluilmoituksella.

Betonimurske valmistetaan siirrettävällä murskauslaitoksella, joista iskupalkkimurskaimet soveltuvat parhaiten korkealaatuisen betonimurskeen valmistukseen. Betonimursketta voidaan valmistaa myös esim. leukamurskaimilla ja kauhamurskaimilla. Murskauslaitoksessa tulee olla magneettierottimet, joilla betoniteräkset ja muut metallit saadaan eroteltua ja ohjattua metallinkierrätykseen. Murskauslaitokseen syötettävästä betonijätteestä tulee erotella mahdollisimman tarkasti pois suuret epäpuhtaudet, kuten eristeet, puu ja muovi. Murskauslaitoksella voi lisäksi olla murskeesta tehtävään pienempien epäpuhtauksien poistoon mekaanisia tai esimerkiksi paineilmalla tapahtuvia käsittelyvaiheita.

Pienempiä jäte-eriä voidaan käsitellä myös kaivinkoneeseen liitettävillä kauhamurskaimilla. Pulverointilaitteet ovat betonijätteen esikäsittelylaitteita, joilla ei voida valmistaa < 90 mm:n tasalaatuista mursketta.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.