3.3 Murskauksen ympäristövaikutukset ja niiden hallinta

Takaisin julkaisuihin

Murskauksen ympäristövaikutukset ja niiden hallinta

Betonijätteen murskauksesta aiheutuu vähemmän melua kuin kivenmurskauksesta, koska betoni on pehmeämpää kuin kivi. Murskauslaitoksella jätteen ja murskeen siirroissa tarvittavista työkoneista aiheutuu normaalia työkoneiden aiheuttama hetkellistä meluvaikutusta. Murskauksen aiheuttama pölyäminen onkin yleensä merkittävämpi ympäristövaikutus lähellä häiriintyviä kohteita tapahtuvassa murskauksessa.

Murskauslaitoksella pölyämistä voidaan tehokkaasti hallita. Parhaita keinoja pölyämisen vähentämiseksi on kastella laitokseen syötettävää betonijätettä. Kastelua voidaan tehdä myös murskehihnalla ennen kuin valmis murske putoaa maahan. Valmiin murskeen liikaa kastelua tulee kuitenkin välttää, ettei sen liety ja murskeen rakennustekniset ominaisuudet heikkene.

Myös murskauslaitoksen kriittisten kohtien, kuten murskeen putoamiskohtien koteloinnilla ja muilla suojauksilla voidaan pölyn leviämistä ehkäistä. Yleensä työmailla tapahtuvassa murskauksessa kuitenkin merkittävintä pölyämistä aiheutuu alueella liikkuvista autoista ja muusta konekalustosta sekä itse rakennuksen purkamisesta. Murskaus on yleensä melko nopea työvaihe purku-urakan loppuvaiheessa, eikä siitä välttämättä aiheudu merkittävää lisähäiriötä varsinaisen purkutyön lisäksi.

Lahdessa ja Hollolassa betonin murskausta purkutyömaalla voidaan pääsääntöisesti tehdä meluilmoituksella. Meluilmoitusta koskevassa päätöksessä voidaan antaa määräyksiä esimerkiksi melun, pölyn tai muun ympäristöhaitan torjuntaan liittyen. Kohdekohtaisesti tulee kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta varmistaa sovellettava menettely. Jos murskaaminen meluilmoituksella on purkukohteessa mahdollista, ilmoitus siitä tulee tehdä ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen murskauksen aloittamista.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.