3.4. Betonimurskeen laatuvaatimukset ja CE-merkintä

Takaisin julkaisuihin

Betonimurskeen laatuvaatimukset ja CE-merkintä

Betonimurske tulee olla CE-merkittyä maarakennuskäyttöön, mikäli sitä käytetään kiviaineksena. Betonimurskeen CE-merkintä on mahdollista murskeelle, jonka raekoko on enintään 90 mm. CE-merkintä ja valmistuksen laadunvarmistus on aina materiaalin valmistajan/markkinoille laskijan vastuulla. Betonimurskeen tilaajan ja käyttäjän tulee pyytää murskeesta CE-merkki ja suoritustasoilmoitus sekä vähintään rakeisuuden tutkimustulokset (keskiarvokäyrä), jotta soveltuvuus käyttötarkoitukseen ja toimitettavan materiaalin laatu voidaan todeta.

Jos kaupungin/kunnan purkukohteessa syntyy betonijätettä, joka murskataan ja hyödynnetään kaupungin omalla kiinteistöllä, CE-merkintää ei tarvitse tehdä, mutta murskeen laadunvarmistus tulee joka tapauksessa tehdä ja soveltuvuus (tekninen ja ympäristökelpoisuus) käyttökohteeseen varmistaa.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.