3.5. Betonimurskeen ympäristökelpoisuus

Takaisin julkaisuihin

Betonimurskeen ympäristökelpoisuus

Betonimurskeen ympäristökelpoisuus tutkitaan valmiista murskeesta otettavista näytteistä. Mara-asetuksen soveltamisohjeessa on kuvattu edustavan betonimurske -näytteenoton suoritustapa. Pääsääntöisesti murskeen valmistajan vastuulla on tehdä ja teettää näytteenotto sekä liukoisuus- ja pitoisuusanalyysit sekä näiden dokumentointi. Betonimurskeen käyttäjän on tarpeen edellyttää, että toimittaja toimittaa tiedot myös tilaajalle.

Rakennuksen tai rakenteiden purkuhankkeeseen ryhtyvän olisi tärkeää selvittää purettavien rakenteiden hyödyntämiskelpoisuus ennen purkutöiden aloitusta. Tällöin betonimurskeen hyödyntäminen suoraan purkukohteesta voidaan suunnitella hyvissä ajoin ja varautua purkukustannusten kasvuun ennakolta, jos betonijäte on osittain tai kokonaan hyödyntämiskelvotonta MARA-asetuksen mukaisesti.

Lajitteleva purku ja purkujätteen käsittely on tehtävä siten, että mahdollinen pilaantunut tai haitta-aineita liikaa sisältävä betoni ja muut purkujätteet eivät päädy hyötykäyttöä varten murskattavan betonijätteen sekaan. Hyötykäyttöön kelpaamaton betonijäte poistetaan käytöstä kaatopaikalle ja muuhun luvalliseen vastaanottopisteeseen.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.