4 Käyttökohteet infra- ja kaupunkirakentamisessa

Takaisin julkaisuihin

Käyttökohteet infra- ja kaupunkirakentamisessa

Laadukasta betonimursketta voidaan infrarakentamisessa käyttää monissa rakennusosissa korvaamassa muutoin niissä käytettävää luonnon kiviainesta. Kun huomioidaan tässä ohjeessa käsitellyt reunaehdot (mm. pohjavesialueet, murskeen emäksisyys ja käyttörajoitukset putki- ja johtokaivannoissa) betonimurskeen käyttö on turvallista, kestävää ja resurssitehokasta. Yleensä betonimurskeen käytöllä saavutetaan kokonaistaloudellisesti arvioituna myös kustannussäästöjä.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.