4.1 Betonimurskeen käyttö julkisten alueiden rakentamisessa

Takaisin julkaisuihin

Betonimurskeen käyttö julkisten alueiden rakentamisessa

Julkisten alueiden rakentamisessa betonimursketta voidaan käyttää useissa erilaisissa käyttötarkoituksissa. Alla kohdassa a) on lueteltu kohteita, jotka kuuluvat MARA-asetuksen soveltamisalaan ja niissä betonimurskeen hyödyntäminen voidaan tehdä ilmoitusmenettelyllä, jos asetuksessa mainitut edellytykset täyttyvät. b)- kohdassa on muita mahdollisia käyttökohteita, joissa hyödyntämiseen on kuitenkin oltava ympäristölupa tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin perustuvan pienimuotoisen hyödyntämisen hyväksyntä.

a) MARA-asetuksen mukaiset hyödyntämiskohteet maarakentamisessa

1. Yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät, tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet
2. Pysäköintialueet
3. Urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit
4. Ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet sekä satamien kenttärakenteet
5. Putkikaivantojen lopputäytöt (väylillä yms.)

b) Muita kaupunkirakentamisessa mahdollisia käyttökohteita

6. Putkikaivantojen lopputäytöt (puistoissa yms.)
7. Puistojen täytöt (2)
8. Meluvallit
9. Hulevesiratkaisut (3)

 

(2) Viheralueilla käyttökohteissa soveltuvuus tulee tarkastaa myös kaupunginpuutarhurilta
(3) Hulevesiratkaisuissa voidaan tapauskohtaisesti harkita betonimurskeen käyttöä, jos halutaan hyödyntää sen pH -vaikutusta ja joissakin tutkimuksissa havaittua haitta-aineiden ja ravinteiden sitomiskykyä.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.