4.2 Betonimurskeen hyötykäyttö tonteilla

Takaisin julkaisuihin

Betonimurskeen hyötykäyttö tonteilla

Lahden kaupungin omilla maa-alueilla/tonteilla sekä kaupungin vuokraamilla tonteilla ja kiinteistöillä betonimurskeen hyötykäyttö on sallittu MARA-asetuksen ja kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Lähtökohtaisesti betonimurskeen käyttö maarakenteissa ja päällysrakennekerroksissa on sallittu pohjavesialueiden ulkopuolella. Hyödyntäminen pohjavesialueilla vaatii ympäristöluvan ja tarkemmat selvitykset pohjavesi- ja maaperäolosuhteista ennen hyödyntämistä.

Uuden MARA-asetuksen mukaan hyödyntäminen on sallittu myös teollisuus- ja varastorakennuksen alapuolisissa rakennekerroksissa. Muiden rakennusten alla hyödyntäminen edellyttää ympäristölupaa ja vuokratonteilla hyödyntämiselle on saatava myös kaupungin lupa. Jos tontin käyttötarkoitus muuttuu tai rakentamista tehdään alueille, joilla on käytetty betonimursketta, tulee betonimurske tarvittaessa poistaa rakennusten alapuolisista kerroksista ja toimittaa uudelleenkäytettäväksi tai luvalliseen betonijätteen vastaanottopaikkaan.

Asuinrakentamiseen tarkoitetuilla alueilla betonimurskeen hyödyntäminen arvioidaan tapauskohtaisesti ja noudatetaan pääasiassa MARA-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimuksia ja rajauksia. Asuinrakentamiseen tarkoitetulla alueella tarkoitetaan sitä kiinteistön osaa, johon asuminen eli asuinrakennus tai -rakennukset ja asumiseen välittömästi liittyvät toiminnot sijoittuvat. Käytännössä tämä tarkoittaa asuinrakennusten alapuolista maaperää sekä niiden lähiympäristöä ja piha-alueita, mutta ei esimerkiksi asuinrakentamiseen kaavoitetun kiinteistön tai korttelin sisälle rakennettavaa pysäköintialuetta tai katua.

Vuokratonttien vuokrasopimusehtojen mukaisesti vuokralainen vastaa tontin ennallistamisesta vuokrasopimuksen päätyttyä. Jos tontin käyttötarkoituksen muutoksista tai esim. rakentamisesta johtuen betonimursketta kaivetaan rakenteesta, on huolehdittava, että se ohjataan asianmukaiseen ja luvalliseen uudelleenkäyttöön tai luvalliseen betonijätteen vastaanottopisteeseen.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.