5 Suunnittelu ja rakentaminen

Takaisin julkaisuihin

Suunnittelu ja rakentaminen

Betonimurskeen käyttö soveltuvissa rakennusosissa on tarkoituksenmukaista esittää kohteen rakennussuunnitelmissa. Suunnittelussa tulee huomioida tarpeelliset reunaehdot ja mitoitukset. Kun betonimurskeen käyttö on huomioitu suunnitelmissa, rakennuttaja saa myös kustannushyödyn täysimääräisesti, kun urakoitsijat voivat laskennassa huomioida betonimurskeen käytön.

Betonimurskeella voidaan korvata luonnon kiviaines esim. jakavassa kerroksessa täysimääräisesti, jolloin erityistä suunnittelutarvetta ja suunnitelmien muutostarvetta verrattuna luonnonkiviainekseen ei välttämättä ole. Tästä syystä myös rakennusurakan aikana voidaan soveltuvissa kohteissa luonnon kiviaines korvata betonimurskeella, jos rakennuttaja ja suunnittelija tämän hyväksyvät.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.