5.1 Mitoitusparametrit

Takaisin julkaisuihin

Mitoitusparametrit

Lisää sisältöBetonimurskeille on Suomessa käytössä laatuluokittelu, jossa luokka kertoo murskeen yleisiä ominaisuuksia ja esimerkiksi, onko betonijäte peräisin purkukohteesta (BeM II-IV) vai onko se valmistettu betoniteollisuuden käyttämättömästä ylijäämäbetonijätteestä (BeM I).
Taulukoissa 4 (a, b ja c) on esitetty betonimurskeen ominaisuuksia, mitoitusparametreja sekä rakentamisen kannalta merkityksellisiä ominaisuuksia eri luokissa. Betonimurskeen rakeisuuden tulee murskauksen jälkeen täyttää InfraRYL:n tai tilaajan asettama, käyttötarkoituksen mukainen rakeisuusvaatimus.

Taulukko 4a ja 4b: Betonimurskeen ominaisuuksia ja mitoitusparametreja.
BeM I   Betoniteollisuuden betonijäte 
BeM II Betoniteollisuudesta sekä purkamisesta ja rakentamisesta peräisin oleva betonijäte
BeM III Betoniteollisuudesta sekä purkamisesta ja rakentamisesta peräisin oleva betonijäte,
jonka sitoutuminen on epävarmaa
BeM IV       Betoniteollisuudesta sekä purkamisesta ja rakentamisesta peräisin oleva betonijäte,
jonka sitoutuminen on epätodennäköistä
Luokka   Puristuslujuus
[MPa]  
Routivuus   E-moduuli
[MPa]  1)
 Hienoaineispitoisuus 
BeM I ≥ 1,2 Routimaton 700 < 7 %
BeM II ≥ 0,8 Routimaton 500 < 7 %
BeM III - Vaihtelee 
(2, (3
280 -
BeM IV - Vaihtelee (2 Vaihtelee -

1) E-moduulin arvon 700 MPa noin 1-3 kuukauden kuluttua rakenteen valmistumisesta. Laatuluokan I ja II betonimurskeet saavuttavat E-moduulin arvon 500 MPa noin 0-2 kk kuluttua rakentamisesta. E-moduulin arvo 280 MPa saavutetaan betonimurskeen laatuluokilla I, II ja III välittömästi tiivistämisen jälkeen
2) mikäli hienoainespitoisuus < 7%, routivuuden arviointi tehdään rakeisuuskäyrän perusteella (SFS 5884:2018 Liite B)
3) tie- ja katurakenteissa routimattomuutta edellytetään myös BeM III -betonimurskeelta.

 

Taulukko 4c: Tyypillisiä betonimurskeiden rakennusteknisiä ominaisuuksia. Ominaisuudet voivat vaihdella ja murskeen toimittajalta voi tarvittaessa kysyä tarkempia arvoja tai selvitettävä ne tutkimuksilla
Ominaisuus   BeM I, II, III   Yksikkö  
Optimivesipitoisuus, wopt 8…12 %
Maksimikuivatilavuuspaino 17,5…20,5 kN/m3
Kiintotiheys 2,20…2,50 t/m3
Kapillaarisuus, Hc 0,2…0,25 (1 m
Vedenläpäisevyys, k 10-4 … 10-5 m/s
pH 11…12,5 -
Kitkakulma 40 o

(1 Ominaisuuden arvo julkaisusta https://julkaisut.liikennevirasto.fi/thohje/pdf2/tiel_3200594_betmurskeohje.pdf

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.