5.2 Maanalaisten rakenteiden huomioiminen

Takaisin julkaisuihin

Maanalaisten rakenteiden huomioiminen

Betonimurskeen hyödyntäminen kohteissa, joissa sijaitsee putki- ja johtoverkostoja, tehdään kuvan 2 mukaisesti. Putki- ja johtoverkostojen arinat, ympärys- ja alkutäytöt tehdään luonnon kiviaineksella.

Betonimurskeen emäksisyys (pH n. 11-12,5) tulee huomioida ja yhteensopivuus putki- ja johtoverkkojen materiaalien kanssa tulee tarvittaessa varmistaa. Betonimurskeen vaikutuksia putki- ja putkilaitemateriaaleihin on selvitetty ja alla on yhteenveto havainnoista ja suosituksista yleisimpien putki- ja johtomateriaalien osalta. Lisätietoja tarkemmin HSY:n betonimurskeohjeessa [9].

  • rautametallit – betonimurske vähentää rautametallien korroosiotaipumusta
  • sinkki – betonimurske ei aiheuta passivoituneen sinkin korroosioriskiä
  • alumiini - ei tule käyttää betonimurskeen yhteydessä ilman emäksisyyttä kestävää suojapinnoitusta
  • sinkkialumiinipinnoitteiset valurautaputket – ei vaikutusta, kunhan orsivesipinta ei huuhdo betonimurskekerrosta (huom. betonimurskekerroksia ei tule muutenkaan sijoittaa orsi- tai pohjavesipinnan alapuolelle)
  • muovi- tai betoniputket - ei vaikutusta

Betonimurskerakenteiden läpi suotautuvan veden pH muuttuu emäksiseksi. Betonimursketta ei tulisikaan käyttää rakenteissa, joiden läpi voi suotautua merkittäviä määriä vettä. Normaaleissa päällysrakenteissa läpäisevät vesimäärät ovat kuitenkin pieniä, jolloin betonimurskerakenteiden läpi suotautuva vesimäärä on pieni, eikä sillä ole vaikutusta ympäristön tai vesistöjen veden laatuun. Kohteissa, joissa rakenteeseen tai sen alapuolelle asennetaan kuivatussalaojia, tulee betonimurskeen etäisyys salaojaan olla vähintään 1 metri ja salaojan ympärystäytön ja betonimurskeen väliin tulee asentaa suodatinkangas.

Betonimurskerakenteissa ei suositella käytettäväksi polyesteristä (PES) valmistettuja geolujitteita, koska polyesteri ei siedä hyvin emäksisiä materiaaleja. Yleisimmät suodatinkankaat on valmistettu polypropeenista (PP), jota voidaan käyttää myös betonimurskeiden kanssa.

Maahan asennettavien kaapeleiden vaippa on yleisimmin PVC, PP, PE tai PEX -muovia, joiden kestävyyteen asennusympäristön pH:lla ei pitäisi olla vaikutusta. MMJ -tyyppisiä kaapeleita ei suositella asennettavaksi betonivaluun, mutta maahan asennettavaksi tarkoitetuissa kaapeleissa rajoituksia ei ole. Suoraan betonivaluihin asennetaan myös lattialämmityskaapeleita, joten on todennäköistä, että kaapelit kestävät myös betonimurskeen alapuolisissa maa-asennuksissa.

Kaapelinhakulaitteet ja metallinilmaisimet saattavat reagoida, jos betonijätteeseen on jäänyt esimerkiksi betoniteräksiä. Laadukkaasta betonimurskeesta on metallit poistettu murskausvaiheessa, eikä valmiissa murskeessa pitäisi juurikaan metalleja olla.

 

9 HSY:n Betonimurskeohje s. 4 http://www.uusiomaarakentaminen.fi/sites/default/files/2014--HSY-Betonimurskeohje.pdf

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.