5.4 Erot luonnon maa- ja kiviaineksiin

Takaisin julkaisuihin

Erot luonnon maa- ja kiviaineksiin

Lisää sisältöBetonimurske ei sovellu käytettäväksi vedenpinnan alaisissa täyttötöissä, koska hienoaines saattaa liettyä ja kulkeutua veden mukana. Tällöin myös rakennetta huuhtovan veden pH saattaa paikallisesti nousta.

Jos betonimurskeen sitoutuminen ja siten kerroksen kantavuuden maksimimitoitus hyödynnetään kuivalle alusrakenteelle rakennettaessa (esim. louhe, kevytsora, vaahtolasimurske) on rakentamis- ja jälkihoitovaiheessa huolehdittava riittävästä kerroksen kastelusta, jotta sitoutumisreaktiot voivat tapahtua, koska päällystyksen jälkeen betonimurske ei saa kapillaarisesti vettä pohjamaasta.

Tiivistystyötä voidaan nopeuttaa ja tehostaa kastelemalla betonimurske lähelle optimivesipitoisuuttaan ja antamalla veden imeytyä murskeeseen jonkin aikaa (5…15 min) ennen tiivistämistä. Kastelun tarve riippuu säätilasta. Tavanomaisena kesänä, jolloin sadekuuroja on ajoittain, kastelua ei välttämättä tarvita. Pitkinä hellejaksoina kastelua voidaan tarvita päivittäin. Jos betonimurskekerroksen päälle tehdään ohut murskekerros (n. 50 mm), vähenee kastelun tarve. Kastelu tapahtuu esimerkiksi kasteluautolla.

Betonimurskeen hienoaines voi sateella ja märissä olosuhteissa liettyä, joten levitetty murskekerros tule tiivistää mahdollisimman pian levityksen jälkeen. Liikaa vettä rakentamisen aikana imenyt betonimurske voi routia, mikäli rakentaminen on tapahtunut juuri ennen pakkaskautta.

Joustavalle alustalle, kuten turvepohjamaalle, rengasrouhekerroksen päälle, tms. rakennettaessa, on betonimurskeen lujittumista hyödynnettäessä huolehdittava riittävästä kerrospaksuudesta, jotta kerros ei jousta liikaa liikenteen alla ja lujittuneet sidokset säilyvät. Mitoituksessa on betonimurskeelle käytettävä kantavuusmoduulia, jonka maksimiarvo määritellään alemman kerroksen kantavuuden perusteella.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.