5.5 Käsittely ja käyttöturvallisuus

Takaisin julkaisuihin

Käsittely ja käyttöturvallisuus

Lisää sisältöBetonimurske käyttäytyy teknisiltä ominaisuuksiltaan ja rakennettavuudeltaan työmaalla luonnon kiviaineksen tavoin. Betonimurske on emäksistä, joten sen pöly saattaa ärsyttää silmiä ja limakalvoja. Lisäksi se saattaa ärsyttää ihoa ja aiheuttaa ihon herkistymistä ja pitkäaikaisessa ihokosketuksessa aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.

Betonimursketta käsiteltäessä on vältettävä pitkäaikaista ihokosketusta ja tarvittaessa on käytettävä suojavaatetusta ja pölysuojainta. Liettynyt betonimurske voi aiheuttaa ihoärsytystä sen korkean pH:n (n. 11-12) johdosta.

Betonimurskeen seassa saattaa olla yksittäisiä betoniteräksen kappaleita, joten liikennöintiä kumipyöräisellä kalustolla suoraan betonimurskepinnan päällä kannattaa välttää. Kuiva, tiivistetty betonimurskekerros voi myös pölytä, joten liikennöintiä tulisi välttää myös siksi tai pinta kastella pölyämisen vähentämiseksi. Betonimurskekerros tulee peittää luonnon kiviaineksella tai päällystää.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.