Valvonta

Betonimurskeen toimittajan tulee vastata siitä, että materiaali täyttää jatkuvasti CE-merkissä ja suoritustasoilmoituksessa esitettyjen ominaisuusluokkien vaatimukset.

Urakoitsija (murskeen tilaaja/käyttäjä) valvoo työmaalla, että vastaanotettava murske on silmämääräisesti kelvollista (mm. rakeisuus, tiilen ja epäpuhtauksien määrä) ja että työmaalle on toimitettu murskeen laatuasiakirjat. Jos laadun epäillään olevan vaatimusten vastaista, teetetään lisätutkimuksia ja murskeen vastaanotto lopetetaan. Urakoitsijan vastuulla on hyväksyä ja käyttää vain laatuvaatimukset täyttävää materiaalia rakentamisessa.

Betonimurskeesta tehdyn rakenteen laadunvalvonnassa käytetään pääsääntöisesti samoja menetelmiä ja laatuvaatimuksia kuin käytettäessä luonnon maa- ja kiviaineksia.

Rakenteen tiiviysaste voidaan todeta tiiviysmittauksilla (volymetrikoe, Troxler) tai kantavuusmittauksilla (Loadman -pudotuspainokoe, levykuormituskoe) todettavan tiiviyssuhteen perusteella.

Rakennuttaja/kohteen tilaaja hyväksyy ennen toimitusten aloitusta urakoitsijan esittämän betonimurskeen sen laatudokumenttien perusteella. Työmaan valvontakäyntien yhteydessä tehdään silmämääräistä tarkastusta ja tarvittaessa pyydetään urakoitsijalta lisätutkimuksia/selvityksiä.

Rakennuttaja valvoo ja edellyttää, että betonimurskeesta on riittävät laatudokumentit vähintään kelpoisuusasiakirjaan liitettäväksi.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.