Elinvoima

Elinvoimaisessa keskustassa kysyntä ja tarjonta tuottavat positiivisen kehän. Asiakasvirta hyödyntää monipuolisia palveluja, mikä edelleen houkuttelee tarjolle uusia palveluja. Liiketilat täyttyvät, kehittämisinvestoinnit tuottavat tulosta ja maankäyttöpolitiikka rakentaa edellytykset elinvoimaisuuden kasvulle.

Ilmakuva Vesijärven rannasta kohti keskustaa

Toteutumassa olevat toimenpiteet

1. Selkeytetään pyöräpysäköinnin kaavanormeja
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupunki/maankäytön ja aluehankkeiden projektipäällikkö, rakennusvalvonta, Kiinteistöliitto

2. Toteutetaan keskustan asukaspysäköintiin sähköinen lupa
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupunki/liikennesuunnittelupäällikkö

3. Edistetään täydennysrakentamisen kohteita muun muassa Ranta-Kartanon, radanvarren ja Paavolan alueilla
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupunki/maankäyttö ja aluehankkeet

4. Mahdollistetaan kaavoituksella keskustan asukasmäärän kasvu
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupunki/kaavoitus

5. Lisätään keskustan hotellikapasiteettia
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahden seudun kehitys LADEC Oy, Lahti Region, kiinteistönomistajat, kaupunki/maankäyttö ja aluehankkeet

6. Toteutetaan talvisin luistinrata Kauppatorille
Vastuutaho ja toteuttajat: tori-isäntä, Lahti Energia


7. Kehitetään helppoja ja houkuttelevia pysäköintipalveluja
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahden Pysäköinti, yksityiset pysäköintilaitokset

Luminen Rautatienkatu8. Tehdään keskustan elinvoimalaskenta vuosittain
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupunkiorganisaatio ja Lahti City ry

Tutkittavat toimenpiteet

9. Inventoidaan ja kehitetään keskustan kortteleiden sisäisiä yhteyksiä
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupunki/maankäytön ja aluehankkeiden projektipäällikkö, kaupunginarkkitehti, Lahti City ry, Kiinteistöliitto

10. Järjestetään yhdistystoimintaa Alatorilla
Vastuutaho ja toteuttajat: yhdistykset

11. Perustetaan taide- ja muotoilukeskus keskustaan ja integroidaan se osaksi keskustatoimintojaLapset leikkimässä alatorilla
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahden taidemuseo, tilakeskus, Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK), LADEC, Lahti City ry

12. Edistetään asukastoiminnan muodostumista keskustaan
Vastuutaho ja toteuttajat: yhdistykset, aluekummitoiminta

Ideoidut toimenpiteet

13. Kehitetään visuaalista ohjausta valopihoille
Vastuutaho ja toteuttajat: yritykset, kiinteistöt, Lahti City ry

Kohdat 10 ja 13 olivat myös asukkaiden mainitsemia toiveita keskustakyselyssä.

 

14. Tutkitaan mahdollisuuksia ja keinoja kattaa merkittäviä jalankulkualueita
Vastuutaho ja toteuttajat: Kiinteistöt

 

 

 


15. Selvitetään keskustan yksityisten ja julkisten palveluiden palvelukokemuksia
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupunkikonsernin palvelut/asiakaspalvelu, yritykset, Lahti City ry, Lahti Region

16. Toteutetaan uusi uimahalli keskustan tuntumaan
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikuntapalvelut, tilakeskus, elinkeinotoimi, maankäyttö ja aluehankkeet, LADEC

Työn aikana lisätyt toimenpiteet

Terassitoiminnan edistäminen
Vastuutaho ja toteuttajat: maankäyttö ja aluehankkeet, liikennesuunnittelu, Lahti City ry, keskustan yrittäjät

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.