Keskusta kehittyy

Hyvä kaupunki ei ole koskaan valmis, ei myöskään sen keskusta. Virkeä ja elävä kaupunkikeskusta edellyttää monen aktiivisen toimijan jatkuvaa yhteistyötä.

Illallinen Lahden taivaan alla -tapahtuma Lahden keskustassa Torikadulla

Asukkailla, yrittäjillä, yhdistyksillä, kaupungin työntekijöillä ja muilla aktiivisilla kansalaisilla on oma roolinsa elävässä kaupunkikulttuurissa, jota rikastavat ihmiset sekä palvelut ja tapahtumat monenlaisine sisältöineen.

Sadan toimenpiteen lista muistuttaa yhdessä sovituista toimenpiteistä, joilla Lahden keskustaa halutaan parantaa.

 

Lahden keskustan kehittämisryhmä kokosi vuoden 2017 aikana sadan kohteen listan Suomi 100 -juhlavuoden hengessä. Lista nostaa esille toimenpiteitä, joita kehittämisryhmä pitää olennaisina keskusta-alueen kehittämisessä. Toimenpiteet jakautuvat neljään teemaan: elinvoima, vetovoima, saavutettavuus ja viihtyisyys.


Toimenpidelista toimii kehittämisryhmän työkirjana ja muistilistana. Se ei kuitenkaan ole kattava kuvaus kaikesta siitä työstä, mitä Lahden keskustassa tehdään. Tunnistamme, että myös listan ulkopuolella tehdään tärkeitä keskustaa kehittäviä toimenpiteitä.

Yhteistä työtä teemme:

  • Huomioiden eri-ikäiset ja -taustaiset kaupunkilaiset,
  • kannustaen yhteisöllisyyteen ja eri tahoja ottamaan itse vastuuta,
  • niin kaupungin sisällä, maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti,
  • viestien ymmärrettävästi ja totuudenmukaisesti myönteisessä hengessä.

Keskustan kehittämisryhmä kokoaa yhteen keskustayrittäjiä ja kaupunkiorganisaation eri toimijoita. Vuoden 2017 aikana ryhmä kokoontui säännöllisesti ja työsti tavoitteita työpajoissa.

Merkittävä rooli työssä oli myös asukkailla ja keskustatoimijoilla, jotka ottivat kantaa keskustan kehittämiseen keväällä 2017 laajamittaisessa karttakyselyssä.

Osa listatuista toimenpiteistä on jo edennyt pitkälle suunnitteluun tai jopa toteutukseen asti. Toimenpiteet on näin ollen jaettu kolmeen eri ryhmään: ideatasoisiin, tutkittaviin ja toteutettaviin. Jaottelu kertoo myös siitä, että toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää aina laajaa keskustelua ja hyväksyntää tarvittaville investoinneille.

Työryhmän puolesta, Lahdessa 5.12.2017
Riitta M. Niskanen
Projektipäällikkö

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.