Saavutettavuus

Takaisin julkaisuihin

Saavutettavuus

Hyvin saavutettavaan keskustaan voi kävellä ja pyöräillä juohevasti ja turvallisesti. Bussi vie melkein ovelta ovelle, ja parkkipaikka löytyy niin pyörälle kuin autollekin. Onnistunut liikennesuunnittelu ja kulkumuotojen monipuolisuus takaavat, ettei ruuhkia synny.

Lahden seudun liikenteen bussi keskustassa

Toteutumassa olevat toimenpiteet

37. Parannetaan jalankulkualueiden esteettömyyttä katuja uudistettaessa
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö ja katupäällikkö

38. Vahvistetaan yhteistyötä poliisin ja kaupungin välillä pyörävarkauksien estämiseksi
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö, poliisi

39. Järjestetään pyöräilykampanjoita keskustassa, kun esimerkiksi pyöräilyn olosuhteet ja ympäristö muuttuvat.
Vastuutaho ja toteuttajat: yhdistykset, kaupunki, poliisi, Lahti City ry, yritykset, media

40. Joukkoliikenteen reitistöä kehitetään ja nopeutetaan matka-aikoja
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahden seudun liikenne LSL

41. Laaditaan yleissuunnitelma keskustan pyöräreiteistä ja pyöräilyn kehittämisestä
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikenneyksikkö


Kohdat 37, 38, 49, 50, 51 ja 60 olivat myös asukkaiden mainitsemia toiveita keskustakyselyssä.

 

42. Hyödynnetään Aleksanterinkadun pyörä- ja jalankulkulaskureita erilaisissa kampanjoissa
Vastuutaho ja toteuttajat: yhdistykset ja Lahti City ry

43. Rakennetaan keskustaan johtava pääpyöräreitti älyratkaisuja hyödyntäen (keskusta-Apilakatu-väli).
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikenneyksikkö, CitiCAP-hanke

44. Vesijärvenkadun asiointiliikennettä edistetään kokeilun avulla
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö, Lahti City ry , LUT Lahti

45. Hämeenkadun asiointiliikennettä edistetään kokeilun avulla
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö, Lahti City ry , LUT Lahti

46. Vapaudenkadun asiointiliikennettä edistetään kokeilun avulla
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö, Lahti City ry, LUT LahtiPyöräilijä Loviisanpässin raitilla

47. Toteutetaan kaukokohteiden opastus Saimaankadun ja Lahdenkadun kautta
Vastuutaho ja toteuttajat: Kaupungin liikenneyksikkö

Tutkittavat toimenpiteet

48. Luodaan toimintatapa yksityisille toimijoille muuntaa pysäköintipaikkoja tai muita yleisiä alueita pyöräpysäköintiin
Vastuutaho ja toteuttajat: kiinteistöt, yritykset, kaupunki

49. Parannetaan jalankulkijoiden turvallisuutta Vesijärvenkadun ilman liikennevaloja olevissa suojateissä
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikennesuunnitelupäällikkö

50. Korjataan merkittävimmät pyöräilyn yhteyspuutteet
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikenneyksikkö

51. Lisätään pyöräilyä selkeyttäviä merkintöjä
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikenneyksikkö

52. Merkitään pyöräilyn runkoreitit maastoon
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikenneyksikkö

53. Avataan jalankulku- ja pyörälaskureiden tieto laajempaan käyttöön
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikenneyksikkö

54. Osoitetaan markkina- ja torikauppiaille parkkipaikat ja niiden käyttö osaksi myyntipaikkasopimusta
Vastuutaho ja toteuttajat: tori-isäntä, kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö

55. Avataan vapaana oleva autopaikkatieto karttasovellusten käyttöön
Vastuutaho ja toteuttajat: pysäköintilaitokset, Lahden Pysäköinti, CitiCAP-hanke

56. Lahden Pysäköinnin etusivulla näytetään vapaina olevien autopaikkojen määrä
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahden Pysäköinti

57. Parannetaan opastusta toriparkkiin ja muihin pysäköintilaitoksiin
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahden Pysäköinti, kaupungin liikenneyksikkö, Lahti City ry

58. Kehitetään Rautatienkatua kävelypainotteiseksi teknisen ja ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti.
Vastuutaho ja toteuttajat: Kaupungin liikenneyksikköLapsia arvioimassa Aleksanterinkatua

59. Hämeenkadulta Vesijärvenkadulle oikealle kääntyville toteutetaan oma kaista
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö ja katupäällikkö

60. Lisätään pyöräpysäköintipaikkoja keskustassa
Vastuutaho ja toteuttajat: Kaupungin liikenneyksikkö 

Ideoidut toimenpiteet

61. Järjestetään valvottua ja lukittua pyöräpysäköintiä
Vastuutaho ja toteuttajat: yritykset, kiinteistöt, Lahden Pysäköinti

62. Toteutetaan nähtävyysviitat Matkakeskukseen ja torin läheisyyteen.
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahti Region, oppilaitosyhteistyö

63. Järjestetään kokeilu asiakkaiden pysäköintimaksujen hyvittämisestä
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahti City ry, yrittäjät, Lahden Pysäköinti

64. Kehitetään yhteiskäyttöautojen pysäköinnin maksukäytäntöjä
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahden PysäköintiPyöräpysäköinti Matkakeskuksen alueella

65. Sujuvoitetaan Saimaankadun ja Lahdenkadun autoliikennettä
Vastuutaho ja toteuttajat: Kaupungin liikenneyksikkö

66. Toteutetaan sähköautojen latauspaikkoja julkisiin ja yksityisiin pysäköintilaitoksiin
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahden Pysäköinti, yksityiset pysäköintilaitokset 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.