Viihtyisyys ja hyvinvointi

Takaisin julkaisuihin

 

Viihtyisyys ja hyvinvointi

Mikä tekee keskustasta viihtyisän? Mikä saa sinut sanomaan: "Tässä on kiva paikka" tai "Tämä on mukava reitti"? Katuvihreä, valaistus ja taide nousevat asukaskyselyjen Top3-listalle. Elämyksellinen, viihtyisä ja turvallinen keskusta luo miellyttävää asuin- ja asiointiympäristöä sekä edistää samalla hyvinvointia. Keskustassa kuljetaan kävellen yhä pidempiä matkoja, ja siellä tekee mieli myös viipyillä. Parhaimmillaan kaupunkitila tarjoaa monipuolisia kulttuurisia sisältöjä ja merkityksen kokemuksia - jokaiselle jotakin.

Taidelauantai Alatorilla

Toteutumassa olevat toimenpiteet

67. Tehdään roska-astioiden tarvekartoitus
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin vihertoimi

68. Uudistetaan sähkö- ja liikennevalokaappien ilme
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahti Energia Oy, kaupungin liikenneyksikkö ja viestintäpalvelut, DNA, ammattitaiteilija

69. Markkinoidaan Torikatua, Lanunaukiota ja Aleksanterinkadun pohjoisosaa Lahden kävelykeskustana
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahti City ry

70. Kehitetään Rautatienkatua taideakselina
Vastuutaho ja toteuttajat: Taideakseli-projekti, kaupungin katupäällikkö, Lahti City ry, kiinteistöt, kaupunkikuvaryhmä

71. Parannetaan Vesijärvenkadun jalkakäytävien viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin katupäällikkö, kaupunginpuutarhuri, Lahti City ry, Vesijärvenkadun kokeilu -hanke

72. Parannetaan Asemakadun ja Marskinaukion viihtyisyyttä
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupunginpuutarhuri ja katupäällikkö

73. Säilytetään Aleksanterinkadun valokatu
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin katupäällikkö, Lahti Energia Oy, kaupunkikuvaryhmä

74. Lisätään kukkaistutuksia ja viherrakenteita keskusta-alueellaAleksanterinkadun uusitut koristevalot
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupunginpuutarhuri, tori-isäntä, kiinteistöt

75. Järjestetään vuosittainen Tuoli ja kukkaruukku -kampanja
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahti City ry

Tutkittavat toimenpiteet

76. Haetaan uusia ideoita roskaamisvalistukseen
Vastuutaho ja toteuttajat: aluekummit, kaupungin ympäristöneuvonta, Päijät-Hämeen jätehuolto

77. Tehostetaan tuhka-astioiden käyttöä
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin vihertoimi ja ympäristöneuvonta, kiinteistöt, Lahti Aqua Oy

78. Järjestetään keskustassa kausisiivous
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin ylläpito ja ympäristöneuvonta (Aluekummit), Lahti City ry

79. Laaditaan ohje kiinteistöille julkisivujen siistimisestä
Vastuutaho ja toteuttajat: rakennusvalvonta ja kaupunkikuvaryhmä, rakennusjärjestys, Kiinteistöliitto

80. Laaditaan yhteiset kunnossapitotoimijoiden pelisäännöt
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin kadunpito, kiinteistöliitto, Lahti City ry

81. Tehostetaan töhryjen poistoa ja ilkivallasta ilmoittamista
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin kadunpito, viestintäpalvelut, paikkatietopalvelut

Kohdat 67, 74, 89, 92, 98 ja 100 olivat myös asukkaiden mainitsemia toiveita keskustakyselyssä.

 

82. Velvoitetaan keskustaan siisti ja huolellinen työmaiden aitaaminen
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin rakennusvalvonta ja kadunpito, kaupunkikuvaryhmä

83. Kannustetaan yrityksiä kehittämään kävelykeskustan viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahti city ry

84. Muodostetaan yhteinen näkemys tavoista, joilla vaiheittain kehitetään Vapaudenkatua
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikenneinsinööri, Lahti City ry, LUT Lahti

85. Muodostetaan yhteinen näkemys tavoista, joilla vaiheittain kehitetään Hämeenkatua
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikenneinsinööri, Lahti City ry, LUT Lahti

86. Parannetaan Loviisankadun viihtyisyyttä ja mahdollistetaan osa jalankulkutilasta toimijoiden käyttöön.
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin katupäällikkö

87. Toteutetaan Hämeenkadulle kausivalaistus
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin katupäällikkö, Lahti Energia Oy, Lahti City ry

88. Tutkitaan Vesijärvenkadun pollarivalaistuksen uudistamista tai korvaamista
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahti Energia Oy, kaupungin katupäällikkö

89. Ohjeistetaan ja kannustetaan uudistamaan julkisivujen ja näyteikkunoiden ilmettä
Vastuutaho ja toteuttajat: rakennusjärjestys (katujen kehittämisen yhteydessä)

90. Kausiteemat ja isommat tapahtumat näkyvät katuilmeessä
Vastuutaho ja toteuttajat: yritykset, Lahti City ry, (Kisakaupunki-konsepti)

91. Luodaan taiteen teospankki ja toteutetaan vuosittain 1-2 taidekohdetta keskustaan
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahti City ry, kaupunkikuvaryhmä

92. Lisätään Kauppatorin viihtyisyyttäVirpi Kannon taideteos Lahden matkakeskuksen alueella
Vastuutaho ja toteuttajat: tori-isäntä, kaupunginpuutarhuri, Lahden taidemuseo

93. Kerätään yrityksiltä tietoa keskustaympäristön muutoksista
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahti City ry

Ideoidut toimenpiteet

94. Selvitetään Kaupunkitalkkari-toiminnan mahdollisuuksia
Vastuutaho ja toteuttajat: kiinteistöt, Inspis Lahti ry

95. Jatketaan Vesijärven vesiaihetta keskustan suuntaan Ranta-Kartanon ja Paasikivenaukion kohdalla
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupunginpuutarhuri ja katupäällikkö

96. Parannetaan valaistusta ja katuilmettä Vapaudenkadulla Trion kohdalla
Vastuutaho ja toteuttajat: kiinteistöt, Lahti City ry, kaupungin katupäällikkö

97. Toteutetaan keskustan julkisivuvalaistuksen yhteishanke
Vastuutaho ja toteuttajat: Kiinteistöliittö, Lahti City ry, Lahti Energia Oy, kaupunkikuvaryhmä

98. Toteutetaan oleilun paikkoja keskustaan
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin katupäällikkö, kiinteistöt, Lahti City ry, tori-isäntä

99. Viihtyisyyden kehittymistä arvioidaan ennen ja jälkeen tehtävillä havainnoinneilla ihmisten oleilustaLahti Block Party -tapahtuman järjestäjät Lanunaukiolla
Vastuutaho ja toteuttajat: kaupungin liikenneyksikkö, Lahti City ry

100. Kehitetään Lanunaukion toiminallisuutta
Vastuutaho ja toteuttajat: Lahti City ry, kiinteistöt, yritykset, kaupungin katupäällikkö, kaupunkikuvaryhmä

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.