www.lahti.fi

Lahti koulutuksellisen tasa-arvon kärjessä

Takaisin raportteihin

Hankkeesta uusia, pysyviä toimintamalleja kaupungin kouluihin

Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeen tavoite oli kehittää lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuutta, jotta se edistäisi entistä paremmin hyvinvointia ja osallistumista ja ennalta ehkäisisi syrjäytymistä. Keskeisiä toimijoita ovat opetushenkilöstön ohella olleet kuraattorit, psykologit, kouluterveydenhoitajat ja koulunuorisotyöntekijät. Useiden osaprojektien, kyselyiden, mallinnusten ja rekrytointien kautta luotiin ja vahvistettiin toimintatapoja, jotka vakinaistettiin vaiheittain vuonna 2016 ja vuoden 2017 alussa.

Hanke sai alkunsa tilanteessa, jossa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki oli muuttumassa. Taustalla olivat maakunnallisen arviointikyselyn 2012 tulokset, joiden mukaan Lahden oppilashuoltopalvelut olivat riittämättömiä.

Lisäksi 7. luokkien oppilaat olivat 2011 kyselyssä antaneet palautetta, jossa he toivoivat tapaavansa nuorisonohjaajia myös koulussa. Kuraattorien ja psykologien haluttiin heidänkin osallistuvan yhteisölliseen työhön vahvemmin.

Välituntiliikuntaa

Välituntiliikuntaan ja -toimintaan panostettiin hankkeen aikana.
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.