www.lahti.fi

Koulunuorisotyössä ennakoiva ote

Takaisin raportteihin

Koulunuorisotyössä ennakoiva ote

Se tykkää toimia meidän kanssa ja on hyvä siinä. Osaa kysyä oikeista asioista. Se puhuu selvästi ja rauhallisesti. (Nuori)

Oman työn kannalta koulunuorisotyöntekijä on ollut suureksi avuksi, koska on hyvin perillä ajankohtaisista ilmiöistä ensimmäisten joukossa. (Opettaja)

 

Koulunuorisotyötä lähdettiin kehittämään vuoden 2011 kyselytietoon perustuen, varsinainen työ alkoi 2013. Ensin palkattiin kaksi nuorisotyöntekijää kouluihin, vuoden 2016 lopussa heitä oli jo kahdeksan.

Koulunuorisotyöntekijät sekä tukevat nuoria kouluyhteisössä että osallistuvat kouluyhteisön kehittämiseen. Vahvuuksia ovat ennakoiva työote ja osallistavat nuorisotyön menetelmät, esimerkiksi ryhmäytykset, luokkatyöskentely, välituntitoiminnat, erilaiset teematapahtumat, leirit ja retket.

Työmuodot kouluissa syntyivät perusopetuksen ja nuorisotyön yhdessä luoman suunnitelman pohjalta ja perustuivat sekä pitkään kokemukseen että tutkimustietoon. Projektin aikana on kehitetty työparityöskentelyä opettajien ja kuraattoreiden kanssa. Nuorisotyöntekijät ovat myös olleet mukana toiminnallistamassa vanhempainiltoja.

Koulunuorisotyö on uusi työmuoto ja toimintamallit kehittyvät koko ajan. Oppilaille ja opettajille suunnatuissa asiakastyytyväisyyskyselyissä työ sai erinomaista palautetta. Työmuoto vakinaistettiin vuoden 2017 alusta lähtien.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.