www.lahti.fi

Oppilashuoltoa koko luokalle

Takaisin raportteihin

Oppilashuoltoa koko luokalle

Tää on tuonut aivan uutta, että ei oo pistetty vaan olemassa olevan jatkamiseen. Se on ravistellu kouluissakin sitä toimintakulttuuria ja on mielletty tehtävä ja yhteistyö ehkä laajemmin, kun vaan siihen koulun seinien sisään ja opetukseen. (Opettaja)

 

Oppilashuollon osalta työ pääsi käyntiin 2013, kun Lahteen palkattiin kaksi kuraattoria projektin käyttöön. Yhteensä 6,5 työntekijää toimi hankerahoituksella projektin aikana, minkä lisäksi koko psykologi- ja kuraattoripalveluiden henkilöstö osallistui kehittämiseen. Kaikki hanketyöntekijöiden vakanssit saatiin vakinaistettua vuoden 2016 loppuun mennessä.

Yksi tärkeistä innovaatioista oli nettipohjainen zef-luokkakysely, jota päästiin pilotoimaan 2014. Se vapautti opettajat yhteenvetotöistä ja antoi mahdollisuuden kerätä tärkeää tietoa oppilaiden mielipiteistä ja ajatuksista omasta hyvinvoinnistaan.

Kyselyyn osallistuvat kaikki oppilaat, tuloksia käydään läpi yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Luokkakyselyiden yhteenvedot käsitellään myös koko luokan kanssa, joko opettajan, kuraattorin, psykologin tai koulunuorisotyöntekijän johdolla.

Mikä muuttui? Painopiste siirtyi opettajien kertomasta siihen informaatioon, mitä oppilaat tuottavat. Tarkastelun kohteena on ryhmä, ei yksittäinen oppilas. Oppilaiden luovuutta ja ideointikykyä voidaan hyödyntää toimenpiteitä kyselyn pohjalta.

Kynnys turvautua oppilashuollon palveluihin on madaltunut, kun kuraattorit, psykologit ja terveydenhoitajat ovat tulleet tutuiksi oppilaille. Hyvinvointityön käytännöt ovat yhtenäisiä, oppilaat ja huoltajat osallistuvat monialaisiin asiantuntijaryhmiin säännöllisesti.

Oppilaskunta

Oppilaskunta pääsi miettimään ja kokeilemaan uusia toimintamalleja ja -mahdollisuuksia.
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.