www.lahti.fi

Pysyviä työmuotoja kehitetään edelleen

Takaisin raportteihin

Pysyviä työmuotoja kehitetään edelleen

seikkalupedagogiikka

Elämyspedagogiikkaa ja seikkailukasvatusta.

Koulutuksellinen tasa-arvo -hanke ei jäänyt irralliseksi hanketyöksi, koska se kehitti olemassa olevia palveluita. Hanke perustui kyselyihin, tutkimuksiin ja työtä ohjaaviin asiakirjoihin kuten kaupungin strategia, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja OPS. Niihin myös sitouduttiin. Kokeilussa tähdättiin toimintojen vakinaistamiseen, missä onnistuttiin. Palvelukokonaisuus yhdisti eri tahojen osaamista ja edisti yhtenäistä toimintakulttuuria.

Työ jatkuu, sekä kaupungin sisällä että valtakunnallisen LAPE-hankkeen puitteissa. Tasa-arvoon tähtäävän hankkeen painopisteet, tavoitteet ja toimintamallit ovat monin tavoin samat Lahdessa kuin valtakunnallisessa muutosohjelmassa. Molemmat pohjaavat laajaan yhteistyöhön ja jo kerättyyn arviointitietoon.

Tavoitteita jatkolle on mm. tukea maahanmuuttajataustaisia ja monikulttuurisia perheitä eri työmuodoin. Eri syistä tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille tarvitaan uusia opetuksen ja kuntoutuksen malleja.

Yhteistyötä hallintokuntien välillä halutaan suunnitelmallisesti kehittää. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteistyötä voidaan tiivistää vielä etenkin nivelvaiheissa. Henkilöstön osaamista voidaan edelleen vahvistaa. Tärkeää on myös kehittää ja luoda uusia yhteistyön malleja kolmannen sektorin, koulun ja kodin välillä.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.