Käytännön laatua arkeen - perusopetuksen laatukriteerit

Takaisin julkaisuihin

Käytännön laatua arkeen - perusopetuksen laatukriteerit

Laatukriteerit tarjoavat käytännöllisen työkalun arvioida kasvatus- ja opetustoimea koskevien päätösten lyhyen ja pidemmän aikavälin vaikutuksia esiopetuksen ja perusopetuksen toimintaan. Parhaimmillaan laatukriteereihin perustavan arviointitiedon avulla kyetään tunnistamaan havaittuja kasvatuksen- ja opetuksen järjestämisen epäkohtia ja korjaamaan niitä vuosittaisessa kuntien toiminnan ja talouden suunnittelun kokonaisuudessa. Laatukriteereissä on myös seudulliseen yhteistyön mahdollisuus Päijät-Hämeessä. Yhteinen seudullinen toimintamalli antaa mahdollisuuden laajemmalle yhteistyölle kuin vain yhden kunnan oman toiminnan arviointiin.

RAKENTEIDEN JA TOIMINNAN LAATU

Esi- ja perusopetuksen laatukriteeristö antaa seudullisen työvälineen, mutta erityisesti se antaa työvälineen, jolla kasvatus- ja opetusyksiköt ja ylläpitäjät yhdessä arvioivat toimintaansa. Laatukortit on muodostettu rakenteiden laadusta, johon kuuluvat laatukortit 1.-4.:

1. johtaminen

2. henkilöstö

3. taloudelliset resurssit

4. arviointi

sekä toiminnan laadusta, johon kuuluvat laatukortit 5.-13.:

5. opetussuunnitelman toteuttaminen

6. opetus ja opetusjärjestelyt

7. oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki

8. osallisuus ja vaikuttaminen

9. kodin ja koulun yhteistyö

10. fyysinen oppimisympäristö

11. oppimisympäristön turvallisuus

12. perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

13. koulun kerhotoiminta.

 

LAATUKORTIT OHJAA JA TUKEE

Laatutyön ja sen perustana olevien laatukorttien tehtävänä on ohjata ja tukea arjen suunnittelua, toimintaa ja arviointia kasvatus- ja opetustoiminnassa sekä hallinnossa, että johtamisessa. Laatukortit on Päijät-Hämeessä muokattu CAF-malliin niin, että kaikki esi- ja perusopetuksen laatukriteerit tulevat käsiteltyä CAF-mallin mukaista arviointia tehtäessä.

 

SUUNNITTELE – TOTEUTA – ARVIOI – KEHITÄ

Yksi tunnetuimmista laadun kehittämisen malleista on Demingin kehittämä PDCA-menetelmä (plan-do-check-act). Demingin mallia soveltaen kasvatuksen ja opetuksen laadun jatkuva kehittäminen on suunnitelmallinen ja vaiheittainen prosessi, jossa voidaan erottaa suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja edelleen kehittämisen vaiheet.

Deming

Laatu pohjautuu keskeisesti kasvatuksen ja opetuksen jatkuvaan kehittämiseen sekä laadukkaan työn mahdollistamiseen esiopetuksesta perusopetukseen.
Opetuksen laadun jatkuva kehittäminen.

OPH

Kunnan toiminnan kehittäminen perustuu laadittuun strategiaan sekä yhteisiin arvoihin, visioon ja toiminta-ajatukseen. Näihin perustuen kehitetään opetuksen järjestäjän, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua. Niiden toimivuutta arvioidaan systemaattisesti laaditun suunnitelman mukaan.

 

TUTUSTU AIHEESEEN LAAJEMMIN

Opetushallituksen julkaisuja: Perusopetuksen laatukriteerit 2012:29

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75311/okm29.pdf


Opetusministeriön julkaisuja: Perusopetuksen laatukriteerit 2009:19

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78860/opm19.pdf


Varhaiskasvatuksen arviointi/ Karvi

https://karvi.fi/varhaiskasvatus/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.