Objektiivista arviointia – auditointi kehittämistyön tukena

Takaisin julkaisuihin

Objektiivista arviointia – auditointi kehittämistyön tukena

 

Auditointi on määrämuotoinen ja objektiivinen arviointi.

 

 

Auditoinnin suorittaa yleensä yksi tai useampi auditoinnin kohteen kannalta riippumaton henkilö.

 

 

Auditointiprosessi 

1) Johdon päätös auditoinneista

2) Auditointiin valmistautuminen

3) Auditointitilaisuus

4) Lyhyen aikavälin kehittämistoiminta ja pitemmän aikavälin kehittämistoiminta

5) Johdon katselmus

 

 

 

MIKSI AUDITOINTEJA TEHDÄÄN?

• Haetaan kehitystarpeita ja vahvuuksia

• Saadaan tietoa päätöksenteon tueksi

• Annetaan haastateltavalle mahdollisuus saada ääni kuulumaan

• On sisäinen vertailu sille, että asiat tehdään järkevästi

• Tarkistetaan, että henkilöstöllä on riittävä tuki työssään

 

 

MITÄ ARVIOIJA TEKEE?

• Vertaa ohjeistusta ja toimintaa

• Synnyttää toiminnan parannusehdotuksia

• Selkiyttää toimintatapoja

• Selvittää vastuita ja valtuuksia

• Yhtenäistää ja järkiperäistää toimintatapoja

• Tarkistaa ”standardin” ja vaatimusten mukaisuuden

• Hankkii johdolle tietoa päätöksenteon tueksi

• Sitouttaa ja vahvistaa yhteishenkeä

• Arvioi henkilöstön osaamista ja koulutustarvetta

• Arvioi laitteiden ja järjestelmien toimivuutta

• Selvittää vaatimusten, sopimusten ja sitoumusten täyttymisen

 

AUDITOINNIN PERIAATTEITA

tavoitetietoisuus

tosiasiaperusteisuus

tasapuolisuus ja objektiivisuus

vastuullisuus

luottamus ja kunnioitus

aito kiinnostus

avoimuus

kohteen tuntemus

joustavuus

keskusteleva ja kehittävä ote

neutraaliasenne

lupa erehtyä

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.