Vastaamalla vaikutetaan - seudullinen ulkoinen arviointi

Takaisin julkaisuihin

Vastaamalla vaikutetaan - seudullinen ulkoinen arviointi

Seudullinen arviointi tarkoittaa kaikissa kunnissa yhtäaikaisesti avoinna olevia arviointikyselyjä ja niistä johdettuja maakunta-, kunta- ja koulukohtaisia tuloksia. Joka toinen vuosi toteutetaan samanaikaisesti kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa esi- ja perusopetuksen kysely ja joka toinen vuosi varhaiskasvatuksen kysely.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KYSELYN VALMISTELU

Lokakuussa ARVO-ryhmä alkaa valmistella kyselyä. Kyselyssä on viisi eri vastaajaryhmää: esiopetuksen oppilaat, 1. -2. -luokkien oppilaat, 3.-10. -luokkien oppilaat, huoltajat sekä henkilöstö.

Perusopetuksen arviointiryhmä PERA ja esiopetuksen arviointiryhmä ESA käyvät läpi kysymykset ja valmistelevat niihin tarvittavat muutokset. Kysymykset käydään sen jälkeen läpi ARVO-ryhmän marraskuun kokouksessa. Koska arviointi on toteutettu jo useampaan kertaan, ei kysymyksiä vertailtavuuden säilyttämiseksi muuteta kuin tarpeellisilta osin.

Marraskuussa ARVO-ryhmässä käydään läpi kaikkien vastaajaryhmien kysymykset. Jokainen ryhmän jäsen tutustuu niihin vielä ennen seuraavaa kokousta.

Joulukuussa ARVO-ryhmä hyväksyy arvioinnin kysymykset ja kysely toteutetaan Zeffi-arviointikoneella.

 

KYSELYN SUORITTAMINEN

Tammikuussa ARVO-ryhmän sihteeri toimittaa Zeffi-linkit kyselyihin saatekirjeineen ARVO-ryhmäläisille. Saatekirjeet ovat vapaasti kuntien muokattavissa. ARVO-ryhmän kuntien edustajat huolehtivat kyselyn toteuttamisesta kunnissa. ARVO-ryhmän sihteeri lähettää kyselyn puolivälissä tiedon kuntiin, minkä verran kyselyyn on kunkin vastaajaryhmän osalta tullut vastauksia. On tärkeää, että tieto käynnissä olevasta kyselystä löytyy myös kunnan nettisivuilta.

Kyselyn seudullinen tulos käsitellään ARVO-ryhmän kokouksessa vastaajaryhmittäin.

 

YHTEENVETO JA TIEDOTTAMINEN

Maaliskuussa ARVO-ryhmän kokouksessa nostetaan arvioinnin tuloksista seudulliset vahvuudet ja kehittämiskohteet. Nämä esitellään sivistysjohtajille ryhmän maaliskuun kokouksessa, jonka jälkeen tuloksista laaditaan mediatiedote huhtikuun loppuun mennessä. Yksikkökohtaiset tulokset toimitetaan kuntiin maaliskuun loppuun mennessä. Mediatiedotteen julkaisemisen jälkeen kunnat voivat julkaista omia tiedotteitaan. Tulosten perusteella kunnissa ja yksiköissä aloitetaan kehittämistyö.

 

ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEUDULLISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSET

Tästä pääset tutustumaan vuoden 2020 seudullisen arvioinnin kysymyksiin.

 
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.