Kohti unelmien päiväkotia

Takaisin julkaisuihin

Kohti unelmien Mun  Päiväkotia

Matka kohti unelmien Mun Päiväkotia aloitettiin tarkastelemalla ympäristöjen lähtötilannetta lasten, työntekijöiden ja Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden voimin.

 

Päiväkotien alkukartoitusvaihe

Alkukartoituksessa lähdettiin etsimään vastausta kysymykseen: ”Millaisia kehittämisen tarpeita oppimisympäristöissä on?” Tämän kysymyksen äärellä työskenneltiin kevään 2018 kehittämispäivissä. Hankkeeseen osallistuvien päiväkotien henkilöstöä kokoontui kehittämispäiviin yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Kehittämispäivissä työskenneltiin kehittämisryppäissä, joihin kuului sekä sosionomi - että kalustelumuotoilun opiskelijoita ja kehittämispäiväkotien henkilöstöä.

Kehittämispäivissä päiväkotien henkilöstö esitteli kehittämisryppäälleen lasten kanssa tekemänsä alkukartoituksen tuloksia. Kaikille päiväkodeille yhteiseen alkukartoitukseen kuului päiväkodin tilojen valokuvaaminen tai videointi yhdessä lasten kanssa, lasten kuvaamat tylsät ja kivat paikat päiväkodissa sekä henkilöstön toteuttama lasten tilojen käytön havainnointi.

kehittämispäivä

Opiskelijat ja päiväkotien henkilöstö työskentelivät kehittämispäivissä yhdessä. Kuva: Kati Vähäkuopus

Yhteisesti sovitun alkukartoituksen lisäksi päiväkodit tekivät oppimisympäristön arvioinnin kehittämisen kohteeseensa liittyen. Hankkeessa päädyttiin luomaan jokaiselle yksikölle omat ympäristön arvioinnin kriteerit valmiin arviointilomakkeen käyttämisen sijaan, jotta arviointi saadaan kohdennettua juuri kunkin yksikön kehittämisen tarpeisiin. Arvioinnin kriteereissä määriteltiin asteikolla yhdestä viiteen taso kolme, joka on asteikolla ns. hyvä taso. Tasoa kolme pidettiin kriteerin toteutumisen tasona. Ympäristöjä arvioitiin asteikolla toteutuu tai ei toteudu. Toteutumiseen vaadittava taso kolme vaatimuksineen oli kirjoitettu auki. Kehittämistyön päättyessä kehittämisyksiköissä tehtiin arviointi uudelleen samoja kriteerejä käyttäen, jotta nähtiin millaisia muutoksia ympäristöissä on saatu aikaan.

 

Opiskelijat keräsivät tietoa lapsilta

Opiskelijoiden osuus alkukartoitusvaiheessa oli jalkautua pienryhminä kolmeksi aamupäiväksi kehittämispäiväkoteihin. Sosionomiopiskelijat toivat opiskelijatiimin tiedonkeruuseen omaa tietämystään liittyen esimerkiksi lasten havainnointiin ja lapsille luontaiseen tapaan toimia. Muotoilun opiskelijat taas toivat esille näkökulmia, jotka ovat käyttäjälähtöisen tilasuunnittelun ja kalustesuunnittelun kannalta tärkeitä huomioida.

Ensimmäisenä aamupäivänä opiskelijat tutustuivat lapsiin ja havainnoivat lasten toimintaa. Lisäksi opiskelijat keskustelivat henkilöstön kanssa heidän näkemyksistään päiväkodin tiloista ja tutustuivat päiväkodin tiloihin ja dokumentoivat niitä videoiden ja valokuvaten. Toisena ja kolmantena aamupäivänä opiskelijat työskentelivät lasten kanssa keräten heiltä tietoa kehittämistyön pohjaksi.

Aamupäivien työskentelyssä otettiin huomioon kunkin lapsiryhmän erityispiirteet. Opiskelijat havainnoivat lapsia, keskustelivat heidän kanssaan ja osallistuivat leikkeihin. Lasten unelmien päiväkotia työstettiin mm. rakentelemalla legoista, muovailemalla, piirtämällä, maalaamalla, rakentelemalla majoja, tunnustelemalla eri materiaaleja, saduttamalla lapsia ja graafista fasilitointia käyttäen.

Graafinen fasilitointi

 Kuvassa Peuhiksen päiväkodissa tehty graafinen fasilitointi lasten unelmien päiväkodista

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.