Saatesanat

MUN PÄIVÄKOTI -päijäthämäläiset lapset oppimisympäristöjen innovoijina kehittämisprojekti on osa sivistyspalveluiden seudullista kehittämistoimintaa. Sivistyspalveluiden seudullista kehittämistyötä on Päijät-Hämeessä tehty vuodesta 2006 alkaen. Sivistyspalveluiden seudullisessa kehittämisverkostossa ovat mukana kaikki Päijät-Hämeen kunnat sekä Iitti. Verkostoyhteistyötä tehdään kaikilla sivistyksen sektoreilla aina varhaiskasvatuksesta kirjasto- ja tietopalveluihin. Hallinnollisesti sivistyspalveluiden seudullinen kehittämisyksikkö on sijoitettu kuntien yhteisellä päätöksellä Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen organisaation.

MUN PÄIVÄKOTI kehittämishanke on toinen varhaiskasvatuksen seudullinen kehittämisprojekti. Kehittämistyöhön on saatu Opetushallituksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen kohdentamaa valtionavustusta. Tähän julkaisuun on koottu kehittämistyön prosessia. Lisäksi on esitelty jotakin kehittämistyössä toteutettuja ratkaisuja. Toteutettujen ratkaisujen kohdalla on pyritty tuomaan esille kehittämistyötä osana varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa niin, että kehittämistyön esittelyissä on avattu kehittämistyön yhteyttä johonkin varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden osioon. Lisäksi on koottu oivalluksia, joita kehittämistyön aikana on tehty.

Tähän julkaisuun on koottu kehittämistyön prosessia. Lisäksi on esitelty jotakin kehittämistyössä toteutettuja ratkaisuja.

 

Haluan esittää kiitokset laajalle joukolle ihmisiä, jotka ovat olleet mukana kehittämistyössä. Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä lehtorit Tiina Vaara, Vesa Damski ja Kai van der Puij. Krista Pöllänen, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu sekä Päivi Lindberg Niches & Potential Consulting Oy. Kehittämistyömme lentoon saattaneen opintomatkan annista kiitokset Piia Roosille, Maarika Pukkille sekä Rännakun ja Taabsalun päiväkotien väelle. Hankekoordinaattori kollegoille iso kiitos: verkostoitumisen voima on uskomaton! Lämmin halaus myös seudullisen kehittämisen tiimille, tiimeistä parhaimmalle!

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä: hankkeen todelliset tähdet, kehittämispäiväkotien henkilöstö ja lapset. On ollut suuri ilo ja kunnia tehdä kehittämistyötä kanssanne! Toivottavasti tämä julkaisu onnistuu välittämään sitä iloa, lämpöä ja myötäintoa, joka kehittämistyössämme on ollut läsnä.

Lahdessa 22.11.2019
Kati Vähäkuopus
projektikoordinaattori
Sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.