www.lahti.fi

Aktiiviset asukkaat

Takaisin raportteihin

 

Aktiiviset asukkaat

Lahtelaiset voivat vaikuttaa oman elinympäristönsä suunnitteluun ja kaupungin päätöksentekoon. Asukkaat voivat esimerkiksi vastata ajankohtaisia aiheita käsitteleviin kyselyihin ja osallistua asukasiltoihin ja kuulemistilaisuuksiin.

aktiiviset asukkaat

Aloiteoikeus

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Oikeus perustuu kuntalakiin. Aloitteet ovat julkisia ja ne ovat nähtävissä osoitteessa

www.kuntalaisaloite.fi

Aluekummit

Aluekummit ovat matalan kynnyksen yhteys asukkaiden ja virkamiesten välillä. ​Useilla Lahden asuinalueilla toimii yksi tai useampi aluekummi, joka on valmis kuuntelemaan asukkaiden ehdotuksia lähiympäristön kehittämiseksi, yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Aluekummilla on valmiit yhteydet virkamiehiin, joten kummin kautta asiat saadaan hoidettua keskitetysti ja helposti.

Lisätietoja ja lista aluekummeista

Esityslista

Lautakuntien, kaupunginhallituksen ja valtuuston kokouksissa käsiteltävät asiat päätösehdotuksineen ovat julkisesti nähtävillä ennen kokousta.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Idearumpu

Idearumpu-palvelussa voi esittää Nastolaan liittyvät ideansa. Aloitteet tulevat Nastolan aluejohtokunnan käsiteltäviksi, ja hyvä ideat palkitaan. Idearummun avulla halutaan lisätä asukkaiden osallistumista kaupungin kehittämiseen sekä edistää hyvää toimintakulttuuria ja luovuutta.

Idearumpu-palvelu

Kuuleminen

Hallintolaki velvoittaa viranomaisen varaamaan asianosaiselle tilaisuuden ennen asian ratkaisemista lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Kuulemistilaisuudet ja asukasillat

Kaupunki järjestää ajankohtaisiin hankkeisiin, suunnitelmiin ja päätöksiin liittyviä vapaamuotoisia kuulemistilaisuuksia ja asukasiltoja. Niistä saa tietoa Uusi Lahti -lehdestä, kaupungin verkkosivuilta sekä sosiaalisesta mediasta.

Lahen D

Lahen D on Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallinnoima, Lahden ja sen lähikuntien asukkaista koostuva tuotekehityspaneeli, ryhmä aktiivisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan asuinympäristön, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Lahen D

Nuorisotalot ja nuorisotyö

Nuoret pääsevät Lahdessa osallistumaan nuorisotalojen ja nuorisotyön kehittämiseen. Jokaisella nuorisotalolla on talotoimikunta tai yhteisökokous, joka vaikuttaa toimintaan. Uusien tilojen tai toimintojen suunnitteluvaiheessa perustetaan usein nuorten vaikuttajaryhmiä nuorten osallisuuden turvaamiseksi.

Nuorisotiloja ja toimintaa

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto ottaa aktiivisesti kantaa nuoria koskeviin asioihin, vastaa lausuntopyyntöihin ja kirjoittaa kannanottoja päättäjille. Lisäksi se valmistelee nuorten kärkihankelistan joka toinen kevät kaupunginhallitukselle.

Lahden nuva

Oppilas- ja opiskelijakunnat

Jokaisessa lahtelaisessa ala- ja yläkoulussa sekä lukiossa on oppilas- tai opiskelijakunta. Ne ovat aktiivisesti mukana kehittämässä koulun toimintakulttuuria, ja niiden kautta lasten ja nuorten ääni tulee paremmin kuuluviin.

Oppilas- ja opiskelijakunnat

Porukka-sovellus

Porukka on mobiiliyhteisö Lahden kaupungin asukkaille. Porukassa olet mukana vaikuttamassa ja pysyt kärryillä kaupungin asioista sekä kehityksestä. Sovellus hyödyntää sijaintipalvelua ja vaatii verkkoyhteyden toimiakseen. Sovellus on ilmainen.

www.lahti.fi/porukka

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto pitää aktiivisesti yhteyttä Lahden päättäjiin ja toimii aktiivisesti yhteistyössä Päijät-Hämeen kuntien vammaisneuvostojen kanssa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa takaa sen, että vammaisten henkilöiden tarpeet ja näkökannat tulevat huomioiduiksi päätöksenteossa ja päätösten toteuttamisessa.

Vammaisneuvosto

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto seuraa kaupungin eri hallinnon alueilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten näkökulmasta. Neuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa.

Vanhusneuvosto

Suomen Kuntaliiton Kuntalaiset keskiöön -oppaassa esitellään erilaisia osallistavia menetelmiä julkisten palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Opas on tarkoitettu kaikille kuntalaisten osallisuudesta kiinnostuneille ja osallisuuden parissa työskenteleville.

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.