www.lahti.fi

Mitä on osallisuus

Takaisin raportteihin

 

Mitä on osallisuus

Tavoitteena on, että Lahdessa jokainen asukas kokee mielipiteensä olevan merkityksellinen ja saa sen kuulluksi.

 

Osallisuus on halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa. Osallisuus on nähdyksi, kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista. Se ehkäisee syrjäytymistä ja antaa kokemuksen yhteisöön kuulumisesta. Osallisuus on osallistumista laajempi asia. Se on aktiivista toimintaa: yhteisiin asioihin vaikuttamista.

Lahden kaupungin osallisuusohjelma

Osallisuusohjelmassa kuvataan, miten Lahdessa edistetään osallisuutta ja mitä osallistamisella tavoitellaan. Työntekijälle osallisuusohjelma sisältää tapausesimerkkejä ja ohjenuoria. Asukkaalle se on väline saada tietoa osallistumismahdollisuuksista ja arvioida tavoitteiden toteutumista.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.