Arvioinnin periaatteet

Takaisin julkaisuihin

Arvioinnin periaatteet

Arvioinnin tulee rakentaa oppilaan vahvaa minäkuvaa ja kokemusta itsestä oppijana. Arvioinnin pääpaino on oppimista edistävässä arvioinnissa eli formatiivisessa arvioinnissa, jolloin 

Arvioinnin periaatteet

Arvioinnin tehtävä

Oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Nämä ovat arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohtia. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa. Arvioinnin tulee olla monipuolista. Koulussa arvioidaan

  • oppimista
  • työskentelyä
  • käyttäytymistä.

 

Oppimisen tavoitteet

Oppimisen tavoitteet sisältyvät jokaisen oppiaineen opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin, jotka sisältävät sekä ainekohtaiset tavoitteet että sisällölliset tavoitteet. Työskentelyn taidot sisältyvät sekä ainekohtaisiin tavoitteisiin että laaja-alaisiin taitoihin (L1-L7).

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.