Arviointikeskustelu ja oppilaskeskustelu

Takaisin julkaisuihin

Arviointikeskustelu ja oppilaskeskustelu

Oppilaan, huoltajan ja opettajan yhteisessä keskustelussa kiinnitetään huomiota oppilaan osallistamiseen. Yleensä oppilaan keskusteluaktiivisuus lisääntyy, kun hän on jo tehnyt arviointia kotona. Keskustelussa on huomioitava positiivisuus ja kannustavuus, opettajan tulee tiedostaa keskustelun päämäärät ja ainutlaatuisuus yksittäisen oppilaan ja perheen kannalta. Parhaimmillaan keskustelu edistää oppilaan oppimista ja kasvua kokonaisena persoonana.

Arvioinnin periaatteet

Milloin arviointikeskustelu?

Lahdessa toteutetaan arviointikeskustelu tammi-helmikuun aikana. Yhden oppilaan arviointikeskusteluun varataan aikaa 30 minuuttia. Arviointikeskustelu käydään ainakin vuosiluokilla kaksi ja kuusi. Arviointikeskustelussa asetetaan tavoitteita kevätlukukautta ajatellen, jolloin oppilaan on mahdollista ohjata koulunkäyntiään tavoitteiden suuntaisesti. Arviointikeskustelu on osa oppilaan oppimisprosessia.

Miksi arviointikeskustelu?

Arviointikeskustelu on osa monipuolista arviointia, joka ohjaa ja kannustaa opiskelua sekä kuvaa, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Samalla se antaa sekä oppilaalle että huoltajalle tietoa arvioinnin perusteista ja soveltamisesta, oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä oppimisen alueista, joita on kehitettävä. 

Arviointikeskustelun lomake ja ohjeet

Arviointikeskustelulomake 2.lk 
Arviointikeskustelulomake 6.lk  
Arviointikeskustelun ohjeistus 

Vuosittainen oppilaskeskustelu

Oppilaskeskustelut käydään Lahdessa kaikilla vuosiluokilla paitsi toisen ja kuudennen vuosiluokan keskustelu on arviointikeskustelu (ks. arviointikeskustelu). Oppilaskeskustelun ajankohdan voi määritellä jokainen koulu itse. Oppilaskeskustelu on oppilaan ja opettajan yhteinen tapaaminen, johon huoltaja kutsutaan mukaan. Oppilaan täyttämä itsearviointi –lomake toimii keskustelun tukena. Keskustelussa kiinnitetään huomiota oppilaan osaamiseen. Keskustelu käydään positiivisessa ja kannustavassa hengessä. Keskustelu edistää oppilaan oppimista ja kasvua. Arviointia on hyvä pohtia myös kotona.

Tämän oppaan itsearviointilomakkeet

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.