Asiakirjojen säilytys

Takaisin julkaisuihin

Asiakirjojen säilytys

Arvioinnin dokumentoituja lomakkeita koskevat kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Asiakirjoja säilytetään asianmukaisesti.

Itsearvioinnin paperisen lomakkeen säilyttäminen

  • Oppilaan paperisen itsearviointilomakkeen säilytysaika on oppivelvollisuusaika. Itsearviointilomake luovutetaan oppilaalle oppivelvollisuuden päätyttyä. 

Arviointikeskustelun paperisen lomakkeen säilyttäminen
2. ja 6. vuosiluokalla käytävien arviointikeskustelujen paperinen lomake

  • Säilytetään paperisena asiakirjana koululla yhtenä kappaleena (lukollinen kaappi tai muu vastaava lukollinen paikka).
  • Säilytysaika on oppivelvollisuusaika (9+1 vuotta) = 10 vuotta (Tämä tarkoittaa esim. sitä, että oppilaan kohdalla asiakirja voidaan hävittää vuoden päästä siitä, kun oppilas on päättänyt 9. vuosiluokan).

Todistusten säilyttäminen

  • Välitodistuksen ja lukuvuositodistuksen sekä mahdollisten liitteiden säilytysaika on oppivelvollisuusaika (9+1 vuotta) = 10 vuotta.
  • Päättötodistus ja mahdolliset liitteet säilytetään pysyvästi.
  • Erotodistus ja mahdolliset liitteet säilytetään pysyvästi.

 

Koekysymykset ja vastaukset sekä esseet tai vastaavat kirjoitukset

  • Opettajan on hyvä muistaa, että kyseisiä dokumentteja säilytetään lukollisessa tilassa tai paikassa lukuvuoden ajan.

Oppilaiden osaamista ja edistymistä koskevat erilliset lausunnot, arvioinnit ja suositukset

  • Säilytetään oppivelvollisuuden ajan.

Mitä tarkoittaa salassapidettävä?

  • Asiakirjatietoja ei saa luovuttaa tai jakaa ilman huoltajan antamaa suostumusta. Asiakirjaa tulee säilyttää lukitussa tilassa tai paikassa asiakirjalle määritetyn säilytysajan. 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.