Jatkuva arviointi

Takaisin julkaisuihin

Jatkuva arviointi

Pääosa oppimisen arvioinnista ja palautteen antamisesta toteutetaan osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Opettaja havainnoi oppimisprosessia yhdessä oppilaan kanssa. Dokumentointia toteutetaan jatkuvan arvioinnin keinoin.

Arviointi lukuvuoden aikana

Arviointi ja palautteen antaminen on jatkuvaa, jota toteutetaan osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Tällainen formatiivinen arviointi ja ohjaava palaute edistävät opiskeltavien asioiden jäsentelyä. Itsearviointia ja vertaisarviointia toteutetaan erilaisin keinoin. Oppilas voi seurata omaa oppimistaan ja saa käsitystä osaamisestaan. Lahdessa lukuvuoden aikana toteutettavaa arviointia ohjaa arvioinnin vuosikello.

Arvioinnin vuosikello

Arvioinnin dokumentointi

Lukuvuoden aikana tapahtuvan arvioinnin dokumentointia tapahtuu kahdella tasolla, joita ovat

  • kirjallisesti toteutetut arvioinnin asiakirjat ja
  • jatkuvan arvioinnin erilaiset keinot osana opetusta.

Näiden kummankin tason yhteenveto on lukuvuoden päätteeksi annettava lukuvuositodistus ja päättötodistus.

Lukuvuoden aikana arvioinnin asiakirjoja ovat

  • välitodistus 6.–9. -vuosiluokat
  • arviointikeskustelu 2. ja 6. -vuosiluokat
  • Tuen pedagogiset asiakirjat tukea tarvitsevien oppilaiden osalta. Asiakirjojen laadintaa ohjaa Lahden oppimisen tuen vuosikello. 

 

Esimerkkejä jatkuvan eli formatiivisen arvioinnin erilaisista keinoista

  • projektit
  • ongelmanratkaisut
  • oppilaiden vertaisoppimisen keinot
  • tiedonhaku
  • sähköisten ohjelmistojen hyödyntäminen.

Tukimateriaalia arviointiin

Lahden tukimateriaali oppiaineiden arviointiin

Wilman formatiivinen arviointi

Lahden oppimisen tuen vuosikello

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.