Laaja-alaisen osaamisen taidot

Takaisin julkaisuihin

Laaja-alaisen osaamisen taidot

Opetussuunnitelmassa laaja-alainen osaaminen tarkoittaa kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Laaja-alaista osaamista rakennetaan jokaisessa oppiaineessa, ja sen kehittymistä arvioidaan osana oppiaineiden arviointia.

Laaja-alaisen osaamisen taidot

 

Laaja-alaisen osaamisen taitoja ovat

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilaan laaja-alaisen ydinosaamisen kuvaus Lahdessa

Opettajan ja koulun työn tueksi arviointityökalu laaja-alaisista osaamisen taidoista

Laaja-alaisen osaamisen arviointityökalu on suunniteltu opettajien ja koulun työn tueksi osaamisen kehittämiseen arkipäivän koulutyössä. Kukin laaja-alainen taito on jaettu neljään tasoon, joiden avulla opettajien on helppo hahmottaa millaista osaamista laaja-alainen taito pitää sisällään. Taitotasot lähtevät liikkeelle nollatasosta, jolloin taitoa ei huomioida opetuksessa lainkaan tai sitä ei pidetä opetuksen kannalta merkittävänä. Taitotason edetessä opettajan työn painopiste siirtyy kohti oppimisen ohjaamista, oppimisympäristö laajenee ja oppilaan itseohjautuvuus, toimijuus ja aktiivisuus kasvavat. Viimeisellä tasolla opettaja pystyy jo ohjaaman muita ja toimimaan Tutorina.

Jokaisesta taitotasosta on laadittu kuvaukset ja väittämät, joiden avulla opettaja pystyy kartoittamaan osaamisensa laaja-alaisesta taidosta sekä hahmottamaan millaisissa asioissa hän kaipaa vielä kouluttautumista. Opettajan ei tarvitse hallita kaikkia laaja-alaisen osaamisen taitoja, vaan tarkoituksena on kartoittaa koulusta löytyvää osaamista ja hyödyntää sitä yhteisessä kehittämisessä. Siten koulussa voidaan katsoa koko kouluyhteisön tasolla, minkälaisen osaamisen yhteisön jäsenet muodostavat.

Kuntien käyttöön laadittu arviointityökalu 

Hyvää oppimista Lahdessa –opas

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.