Lukuvuosiarviointi

Takaisin julkaisuihin

Lukuvuosiarviointi

Lukuvuoden aikana toteutettujen opintojen arviointi sisältää oppimisprosessin jälkeen tehtävää, oppilaiden osaamisen summatiivista arviointia, jonka tuloksena annetaan kunkin lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus. Lukuvuositodistus on päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle vuosiluokalle. On huomattava, että myös sanallista arviota käytettäessä lukuvuositodistuksesta on aina käytävä ilmi, onko oppilas suorittanut vuosiluokan oppimäärän hyväksytysti eri oppiaineissa.

Lahden perusopetuksessa

  • käytetään vuosiluokittain yhteisiä todistuspohjia
  • lukuvuositodistus annetaan keväällä vuosiluokilla 1–8
  • päättötodistus annetaan keväällä vuosiluokalla 9
  • välitodistus annetaan vuosiluokilla 6–9 jouluna
  • vuosiluokilla 1–4 arviointi on sanallista ja se tapahtuu keväällä lukuvuoden päättyessä
  • 5. vuosiluokalla todistuksessa yhdistyvät sanallinen- ja numeroarviointi
  • 6. vuosiluokasta eteenpäin käytetään numeroarviointia
  • lukuvuositodistus toimii myös tarvittaessa erotodistuksena.

 

Tutustu aiheeseen syvemmin:

Lahden perusopetuksen todistusmallit

Opetushallitus: OPS 2016 arvioinnin tukimateriaali

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.