Päättöarviointi

Takaisin julkaisuihin

Päättöarviointi

Perusopetuksen päättöarviointi kuvaa, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet ja se perustuu oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon.

Päättöarviointi

Päättöarvioinnin tuloksena annettava numeroarvosana kuvaa oppilaan osaamisen tasoa suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Päättöarvosana annetaan yhdenvertaisin perustein. Arvosanan muodostamista varten on opetussuunnitelman perusteissa määritelty valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvosanan muodostamisen periaatteet kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin sekä vapaaehtoisen kielen A-oppimäärään. Oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta aiempien kurssi-, jakso- tai lukuvuovuositodistusten arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella. Jos oppilaan opiskelu on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) asetettuihin tavoitteisiin ja arviointi annetaan sanallisena.
Päättöarviointi ajoittuu oppiaineesta riippuen vuosiluokille 7, 8 tai 9.

 

Tutustu aiheeseen syvemmin

Lahden kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma, päättöarvioinnin toteuttaminen

Opetushallitus: Päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvosanan muodostamisen

Lahden perusopetuksen päättötodistusmalli

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.